Menu

Informace týkající se krácení dotace z fondů EU z důvodu rozporu se zákonem o střetu zájmů

Informace poskytla: 17. 4. 2023, Mgr. Helena Lotterová, odbor evropských projektů
Zveřejněno dne: 19. 4. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje níže uvedené dokumenty:

  1. kopii výsledku kontroly ze strany MMR k dotaci/potažmo k výběrovému řízení k dotaci CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002708 (Výběrové řízení na dodávku cvičných vozidel autoškoly – traktor s vlečkou), na jejímž základě chce MMR krátit dotaci kvůli střetu zájmů,
  2. kopii odvolání, které podal povinný subjekt kvůli výsledku této kontroly.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 52249/2023 ze dne 17. 4. 2023, který je vč. příloh zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.