Menu

Informace týkající se příslušného správního úřadu pro soukromou účelovou a účelovou komunikaci

Informace poskytla: 18. 1. 2021, Ing. Natálie Kapcalová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 21. 1. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, který správní úřad je příslušný pro územní a stavební řízení pro následující komunikace:
a) Soukromá účelová komunikace
b) Účelová komunikace

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 5175/2021 ze dne 18. 1. 2021 sděleno, že účelové komunikace nejsou v působnosti krajského úřadu, krajskému úřadu není ani svěřeno rozhodování v oblasti účelových komunikacích ve smyslu § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Dotazovanou příslušnost správních úřadů stanoví zákon zejména v ust. § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; popř. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zejména v ust. § 15 cit. zákona.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.