Menu

Informace týkající se seniorů a problematiky domácího násilí

Informace poskytla: 28. 11. 2023, Mgr. Bc. Markéta Hellerová, odbor sociálních věcí
Zveřejněno dne: 1. 12. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací o realizovaných projektech a preventivních aktivitách zaměřených na cílovou skupinu seniorů k tématu domácího násilí, resp. zaměřených na cílovou skupinu pachatelů domácího násilí, a to v návaznosti na Koncepci prevence kriminality MSK na roky 2022-2027.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty dne 28. 11. 2023 přípisem č. j. MSK 157864/2023, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.