Menu

Informace týkající se vyřizování podání žadatele

Informace poskytl: 17. 2. 2022, Mgr. Václav Těžký, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 17. 2. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací o tom, který orgán kraje se bude zabývat odvoláním tajemníka Městského úřadu Jablunkov a který orgán kraje se bude zabývat přezkumem postupu odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo k uvedeným dotazům přípisem č. j. MSK 21650/2022 ze dne 17. 2. 2022 sděleno, že odvoláním tajemníka se nebude zabývat žádný orgán kraje, neboť mu tato pravomoc podle současné právní úpravy nepřísluší, a že přezkumem postupu odboru právního a organizačního se zabýval krajský úřad.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.