Menu

Kopie rozhodnutí o přestupku na úseku vodovodů a kanalizací ve věci neumožnění připojení na vodovod nebo kanalizaci

Informace poskytl: 13. 4. 2023, Ing. Jakub Hradil, odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 19. 4. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace spočívající v zaslání všech rozhodnutí vydaných po 1. 1. 2014 při výkonu funkce vodoprávního úřadu podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, jímž bylo rozhodnuto:

  1. o přestupku fyzické osoby podle § 32 odst. 2 písm. g) zákona o vodovodech a kanalizacích (fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí přestupku tím, že neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5) a rozhodnutí odvolacího orgánu proti tomuto rozhodnutí, pokud bylo odvolání podáno a rozhodnutí soudů, pokud byla ve věci podána příslušná žaloba (tj. rozhodnutí správního soudu a příp. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v případě podané kasační stížnosti proti rozhodnutí správního soudu),
  2. o přestupku právnické a podnikající fyzické osoby podle § 33 odst. 3 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích, (právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích) a rozhodnutí odvolacího orgánu proti tomuto rozhodnutí, pokud bylo odvolání podáno a rozhodnutí soudů, pokud byla ve věci podána příslušná žaloba (tj. rozhodnutí správního soudu a příp. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v případě podané kasační stížnosti proti rozhodnutí správního soudu).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 46630/2023 ze dne 13. 4. 2023, který je vč. příloh zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.