Menu

Organizační řád – co děláme a jaké máme kompetence?

Zajímá vás, kdo jsme, co děláme, co je náplní naší práce? Poznejte nás blíže a seznamte se s naší organizační strukturou.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Kraje jako veřejnoprávní korporace byly založeny v rámci reformy veřejné správy provedené v roce 2000. Tehdy byly zrušeny okresní úřady, které ve svém územním obvodu vykonávaly ve svěřené působnosti státní správu. Jejich oprávnění a odpovědnost byly vloženy do nového systému veřejné správy, rozdělené mezi obce, obce s pověřeným úřadem, obce s rozšířenou pravomocí a krajské úřady.

Do Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bylo na začátku roku 2023 zařazeno 695 zaměstnanců. Krajský úřad má 19 odborů a 1 samostatné oddělení a v jeho čele stojí ředitel. Úřad sídlí v Ostravě.

Krajský úřad je administrativou krajské samosprávy, ale současně i administrativou státu – České republiky.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Samospráva

Samosprávu vykonává:

Zastupitelé kraje jsou voleni na čtyřleté období v krajských volbách.

V praxi to funguje tak, že političtí představitelé kraje přicházejí se strategiemi a vizemi zakotvenými ve volebních programech a zaměstnanci krajského úřadu jim jsou nápomocni při jejich realizaci. Úřad je z tohoto pohledu přísně apolitický a nestranný, v oblasti samostatné působnosti je službou politické reprezentaci kraje napříč jejím politickým spektrem.

Přenesená působnost

Při výkonu přenesené působnosti státní správy vykonávané krajským úřadem je nutné postupovat výhradně a jednoznačně podle českého právního řádu. Je to druhá část působení úřadu, která je striktně oddělená od výše popsané práce pro krajskou samosprávu. Činnost krajského úřadu zahrnuje ve velkém počtu případů provádění správních řízení, ve kterých je rozhodováno o právech a povinnostech jejich účastníků a kromě dalších povinností provádí i dozor nad výkonem přenesené působnosti svěřené orgánům obcí. Krajský úřad poskytuje obcím také odbornou a metodickou podporu.

This page is also available in English / Tato stránka je k dispozici také v angličtině

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.