Menu

Počty a výsledky prošetřování stížností týkajících se péče bezprostředně před, po a v průběhu porodu

Informace poskytla: 24. 8. 2021, Mgr. Petra Barabašová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 7. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje sdělení údajů o počtu vyřizovaných stížností dle § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, ve věci:
a. péče poskytované v průběhu porodu a bezprostředně po něm,
b. zacházení v průběhu porodu a bezprostředně po něm,
c. odmítnutí poskytnutí/poskytování péče v průběhu porodu a bezprostředně před ním.
Sdělení počtu případů dle písm. a., b., c., sdělení spisových značek a zaslání naskenovaných rozhodnutí o stížnosti.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 104381/2021 ze dne 23. 8. 2021, který je přiložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.