Menu

Právní služby poskytnuté kraji v roce 2020

Informace poskytl: 16. 7. 2021, Mgr. Martin Vymětal, LL.M, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 21. 7. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje níže uvedené informace:

  1. Kolik v Kč činily náklady kraje za právní služby za rok 2020?
  2. Kolik % z této částky představují právní služby týkající se kauz a poradenství v oblasti dopravní obslužnosti (např. právní služby v oblasti veřejných zakázek na dopravní obslužnost pro kraj, právní služby pro interního dopravce kraje, právní služby týkající se vztahu kraje a autobusových a železničních dopravců, podání na ÚOHS v souvislosti s dopravní obslužností apod.)? Plně dostačující je tzv. kvalifikovaný odhad tohoto podílu.
  3. Kdo byli 3 největší dodavatelé právních služeb pro Kraj v 2020 (měřeno objemem fakturovaných částek) a kolik činila smluvní hodinová sazba bez DPH za práci u těchto 3 jednotlivých dodavatelů právních služeb?
  4. V xls detail účtu právní služby za rok 2020 – výstup z účetního systému Kraje, s následujícími informacemi pro jednotlivé zaúčtované faktury: datum / číslo dokladu – faktury/ název, popis faktury / fakturovaná částka bez DPH v Kč / název dodavatele /IČO dodavatele

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK/87976/2021 k bodu a) sděleno, že celkové náklady Moravskoslezského kraje vynaložené v roce 2020 na právní služby, činily celkem 3.616.100,70 Kč. V této částce jsou zahrnuty rovněž náklady na administraci veřejných zakázek, kterou pro Moravskoslezský kraj zajišťuje na základě rámcové smlouvy společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář. Z celkového objemu finančních prostředků vynaložených krajem na právní služby, představují náklady na administraci veřejných zakázek cca 2,6 mil. Kč. Náklady vynaložené za právní služby pak po odečtu výše uvedeného činily za rok 2020 cca 1 mil. Kč.
K bodu b) bylo sděleno, že tyto náklady přestavují cca 6 % z celkového objemu finančních prostředků vynaložených Moravskoslezským krajem v roce 2020 na právní služby.
K bodu c) bylo sděleno, že největšími dodavateli byli:

K bodu c) je níže zveřejněna příloha.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.