Menu

Správní řízení vedená se společností MATYAS s.r.o.

Informace poskytl: 11. 3. 2021, Ing. Jakub Hradil, odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 23. 3. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnout následující informace:
zda bylo krajským úřadem v období let 2018 až 2021 vedeno či v současné době probíhá jakékoli správní řízení vůči společností MATYAS s.r.o., se sídlem Lešetínská 317/12a, Staré Město, 733 01 Karviná, identifikační číslo 26823632, v souvislosti s dodávkami pitné vody a provozováním „přípojky“, jíž má být dodávána pitná voda odběratelům v průmyslovém areálu nacházejícím se na pozemku parc. č. 3816/1 v katastrální území Karviná-město; v případě kladné odpovědi požaduje informaci o výsledku řízení.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 29811/2021 ze dne 10. 3. 2021 sděleno, že krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, v období od 1. 1. 2018 do současnosti nevedl žádné výše specifikované správní řízení, jehož účastníkem byla společnost MATYAS s.r.o.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.