Menu

Stanovisko KÚ MSK k přestupku spočívajícímu v předložení neplatného řidičského průkazu

Informace poskytl: 13. 9. 2023, Mgr. Lukáš Kyselý, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 13. 9. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informace v podobě „metodického vedení“, které je zmiňováno ve sdělení Magistrátu města Ostravy ze dne 7. 9. 2023, čj. SMO/574405/23/DSČ/StoP. V uvedeném sdělení magistrátu je doslova uvedeno: "K výše uvedenému dále doplňujeme, že pohlížet na předložení neplatného řidičského průkazu jako na porušení ustanovení § 6 odst. 7 písm. a) zákona o silničním provozu vyplynulo v rámci naší rozhodovací praxe také ze stanoviska našeho nadřízeného správního orgánu, kterým je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který nám v rámci metodického vedení přímo uvedl, že neplatný řidičský průkaz není řidičským průkazem, ale kouskem plastu, který řidičské oprávnění neprokazuje. Toto stanovisko se následně promítá do rozhodovací praxe krajského úřadu, který jej aplikuje v rámci odvolacích řízení.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byla odpověd na požadovanou informaci poskytnuta přípisem č. j. MSK 120959/2023 ze dne 13. 9. 2023, který je vč. přílohy zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.