Půjčka LIBERTY
Menu

Systémy řízení

Úspěšné vedení a fungování krajského úřadu vyžaduje systematické řízení založené na strategickém plánování. Proto má dnes krajský úřad zavedené a certifikované tyto systémy řízení:

Logo integrovaného systému řízení

První tři systémy tvoří tzv. integrovaný systém řízení, který má krajský úřad zavedený od roku 2017. Jeho cíle stanovuje tzv. Politika integrovaného systému řízení (formát pdf, velikost 159 kB).

Systém řízení kvality

Krajský úřad dlouhodobě věnuje svou pozornost oblasti kvality. Systémově ji uchopil v roce 2015 a následně v roce 2016 tento systém certifikoval. Zavedený systém řízení kvality úřadu umožňuje systematicky zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb v souladu s požadavky zákazníka a platné legislativy.

Ocenění za kvalitu v roce 2019

Díky angažovanosti a podpoře vedení organizace, dobře nastavenému systému řízení a v neposlední řadě vzdělaným a motivovaným zaměstnancům se úřadu daří neustále růst a zlepšovat poskytované služby. O tom svědčí i nejvyšší možné ocenění za kvalitu ve veřejné správě v České republice, které úřad získal v roce 2019. V Národní ceně kvality České republiky v programu Excelence, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality ČR, mu hodnotitelé v konkurenci předních organizací nejen ve veřejné sféře udělili 5 hvězdiček, ale i 1. místo.

Krajský úřad je moderním proklientsky orientovaným úřadem, který chce lidem šetřit čas a peníze. K tomu využívá chytrá a inovativní řešení, která umožní veřejnosti vyřídit si své záležitosti pohodlně, bez stresu a třeba i z prostředí své kanceláře či domova. Mnohdy je tak právem označován za vzorovou organizaci veřejné správy.

Systém environmentálního řízení a nařízení EMAS

Již od roku 2012 máme jako jediný kraj v České republice v krajském úřadu zaveden certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu známý pod zkratkou EMAS. V rámci jeho každoročního ověřování zároveň obhajujeme certifikát ISO 14001.

Zavedení tohoto systému značí, že úřad vykonává svou činnost s ohledem na životní prostředí. V praxi to znamená, že dobrovolně přijímáme opatření, která snižují negativní dopady činnosti úřadu do životního prostředí.

Aktivně se také zapojujeme do ochrany životního prostředí a tuto myšlenku promítáme i do všech naších činností a běžného života. Na provoz budovy využíváme vlastní solární panely, vlastníme a používáme elektroauta i elektrokola apod. Naší běžnou součástí je využívání recyklovaného materiálu a zapojování zaměstnanců do aktivit na ochranu životního prostředí (např. akce Ukliďme si kousek kraje, Den bez aut). Zároveň se snažíme motivovat odbornou i laickou veřejnost k environmentálně zodpovědnému chování (např. uzavírání dobrovolných dohod s podniky, kotlíkové dotace).

Každoročně úřad také zpracovává Environmentální prohlášení, ve kterém deklaruje, že při poskytování služeb či realizaci dalších aktivit vždy zvažuje také jejich dopady na životní prostředí. V praxi je toto prohlášení ověřováno v rámci externích auditů.

Systém řízení bezpečnosti informací

Pro vyspělou organizaci, jako je náš úřad, je dnes samozřejmostí využívat při své práci inovativní řešení a moderní technologie. Úřad je tak schopen šetřit prostředky a čas, zefektivňovat a zrychlovat jak svou činnost, tak i poskytované služby. Běžnou součástí fungování našeho úřadu je elektronizace a automatizace procesů. S tím je samozřejmě spojena potřeba chránit významné systémy využívané v rámci naší činnosti a také data a informace, s nimiž úřad nakládá. Velmi nám v tom pomáhá nastavený systém řízení informační a kybernetické bezpečnosti, který je na krajském úřadu zaveden od roku 2018 a certifikován od roku 2019. Jeho nedílnou součástí jsou také nastavená pravidla objektové bezpečnosti v budově úřadu (např. nainstalovaný kamerový systém se záznamem, trvale přítomna ostraha, stanovená pravidla pro vstup a pohyb osob).

Systém energetického managementu

Hospodárné využívání energií patří dlouhodobě ke strategickým cílům Moravskoslezského kraje. Již v roce 2014 byl na krajském úřadu a v příspěvkových organizacích zaveden systém energetického managementu hospodaření s energií. V průběhu roku 2021 byl celý systém zaktualizován podle platných norem a rozšířen o 4 obchodní společnosti, ve kterých má Moravskoslezský kraj 100 % majetkovou účast (vyjma Letiště Ostrava, a. s.).

Koncem listopadu 2021 Moravskoslezský kraj prokázal efektivní implementaci systému, shodu s požadavky normy ČSN EN ISO 50001 a získal pro své energetické hospodářství Certifikát ČSN EN ISO 50001:2019 s platností na 3 roky.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.