koronaweb
Menu

Integrovaný systém řízení

Krajský úřad má od roku 2017 zavedený integrovaný systém řízení, který zahrnuje:

Logo integrovaného systému řízení

Všechny tři systémy, které jsou zahrnuty do integrovaného systému řízení jsou certifikovány a každoročně procházejí tzv. ověřovacím auditem.

Politika integrovaného systému řízení

Se zavedením integrovaného systému řízení vznikla také tzv. Politika integrovaného systému řízení.

Systém řízení kvality

Krajský úřad dlouhodobě věnuje svou pozornost oblasti kvality. Systémově ji uchopil v roce 2015 a následně v roce 2016 tento systém certifikoval.

Ocenění za kvalitu v roce 2019

Díky angažovanosti a podpoře vedení organizace, dobře nastavenému systému a propracovaným procesům se úřadu daří neustále růst a zlepšovat poskytované služby. O tom svědčí i nejvyšší možné ocenění za kvalitu ve veřejné správě v České republice, které úřad získal v roce 2019. V Národní ceně kvality České republiky v programu Excelence, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality ČR, mu hodnotitelé v konkurenci předních organizací nejen ve veřejné sféře udělili 5 hvězdiček a 1. místo. Mnohdy je tak právem označován za vzorovou organizaci veřejné správy.

A co to v praxi znamená? Skutečnost, že krajský úřad je dnes moderním proklientsky orientovaným úřadem, který chce lidem šetřit čas a peníze. K tomu využívá chytrá a inovativní řešení, která umožní veřejnosti vyřídit si své záležitosti pohodlně, bez stresu a třeba i z prostředí své kanceláře či domova.

Systém environmentálního řízení a nařízení EMAS

Již od roku 2012 máme jako jediný kraj v České republice v krajském úřadu zaveden certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu známý pod zkratkou EMAS. V rámci jeho každoročního ověřování zároveň obhajujeme certifikát ISO 14001. V praxi to znamená, že dobrovolně přijímáme opatření, která snižují negativní dopady činnosti úřadu do životního prostředí. Měřitelnými ukazateli jsou například spotřeba energií, vody, papíru, pohonných hmot a množství vytříděného odpadu.

Stav životního prostředí nám není lhostejný, a proto se snažíme nejen aktivně zapojit do jeho ochrany, ale tuto myšlenku promítnout i do všech naších činností a běžného života. Na provoz budovy využíváme vlastní solární panely, vlastníme a používáme elektroauta i elektrokola apod. Naší běžnou součástí je využívání recyklovaného materiálu a zapojování zaměstnanců do aktivit na ochranu životního prostředí (např. akce Ukliďme si kousek kraje, Den bez aut). Zároveň se snažíme motivovat odbornou i laickou veřejnost k environmentálně zodpovědnému chování (např. uzavírání dobrovolných dohod s podniky, kotlíkové dotace).

Každoročně úřad také zpracovává Environmentální prohlášení, ve kterém deklaruje, že při poskytování služeb či realizaci dalších aktivit vždy zvažuje také jejich dopady na životní prostředí. V praxi je toto prohlášení ověřováno v rámci externích auditů.

Systém řízení bezpečnosti informací

Pro moderní úřad je nezbytné využívat inovativní řešení a moderní technologie. Úřad je tak schopen šetřit prostředky a čas, zefektivňovat a zrychlovat jak svou činnost, tak i poskytované služby. Běžnou součástí fungování našeho úřadu je elektronizace a automatizace procesů. S tím je samozřejmě spojena potřeba chránit významné systémy využívané v rámci naší činnosti a také data a informace, s nimiž úřad nakládá. Velmi nám v tom všem pomáhá:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.