Menu

Útvar podpory řízení

Útvar podpory řízení vykonává úkoly pouze v samostatné působnosti. Mezi úkoly, které jsou útvaru trvale svěřeny patří například zajišťování koncepční práce pro potřeby ředitele úřadu, zpracování rozborů a analýz dle zadání ředitele, zabezpečuje činnosti související s ostrahou objektu úřadu a řídí zaměstnance externí společnosti zajištující ostrahu objektu. Dále také přijímá podměty ke zlepšení bezpečnosti či hlášení o bezpečnostních incidentech a událostech.

Toto je jen základní výčet úkolů útvaru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát PDF, velikost 2 MB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.