Zpráva

Filipka

Původní pastvina s různověkým porostem jalovce obecného.

Katastrální území: Návsí u Jablunkova
Výměra: 1,11 ha
Nadmořská výška: 662 – 696 m
Vyhlášeno: 1990

Ojedinělá lokalita pastevního lesa s různověkým porostem jalovce obecného, který je vitální a velmi dobře zmlazuje.

Původní pastvina, náhradní travnaté společenstvo svazu Violion caninae, je již z velké části zarostlá jalovcem obecným (Juniperus communis), který tvoří homogenní porosty. Jalovce střídají roztroušeně skupiny smrků, bez černý (Sambucus nigra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), hloh (Crataegus sp.), slivoň trnitá (Prunus spinosa) a další. Na složení rozvolněných pastvin se podílejí smilka tuhá (Nardus stricta), psineček tenký (Agrostis capillaris), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), klinopád obecný (Clinopodium vulgare) a prasetník kořenatý (Hypochoeris radicata).

Z širšího okolí zalétá na území přírodní památky batolec duhový (Apatura iris). Občas lze spatřit zmiji obecnou (Vipera berus).

Na území přírodní památky jsou stromy redukovány tak, aby zůstaly zachovány podmínky pro vývoj jalovce. Pro zamezení expanze smrkových náletů a údržbu pastvin by bylo vhodné obnovit pastvu.

frame-scrollup