koronaweb
Menu

Návrh nominace Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2021

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Podmínky soutěže naleznete na stránce Osobnost Moravskoslezského kraje.

Základní informace o nominovaném

* Takto označené položky jsou povinné.

Titul před
Jméno *
Příjmení *
Titul za
Datum narození
. .
Místo narození
Adresa trvalého bydliště:
Ulice
Číslo popisné
Číslo orientační
Místo
PSČ
Stát
Kontaktní adresa: (liší-li se od trvalého bydliště)
Ulice
Číslo popisné
Číslo orientační
Místo
PSČ
Stát
Kontakt:
Telefon *
E‑mail *
Zdůvodnění návrhu nominace: * Zde popište důvody nominace (včetně odkazů na články o nominovaném, které podpoří váš návrh); například popis dlouhodobé činnosti, největší úspěchy, hrdinský čin, zásluhy o rozvoj nebo propagaci kraje, společenský přínos v oblasti kultury, sportu apod.

Nominaci podává

Titul před
Jméno *
Příjmení *
Titul za
Adresa trvalého bydliště:
Ulice
Číslo popisné *
Číslo orientační
Místo *
PSČ *
Stát
Kontakt:
Telefon *
E‑mail *

* Zaškrtnutím tohoto políčka dává nominující výslovný souhlas, aby Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 zpracoval jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e‑mailová adresa pro účely administrace ankety Osobnost Moravskoslezského kraje 2021, dle platných právních předpisů a po dobu trvání výše uvedené ankety, nejpozději však do 31. 12. 2022.
Podrobné informace ohledně zpracování osobních údajů Moravskoslezským krajem

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.