koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace (IČO 13644297)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 90 817 599 92 995 601 92 995 000 92 995 000
- z toho transfery 14 392 000 11 679 000 11 679 000 11 679 000
Náklady - hlavní činnost 90 817 599 92 995 601 92 995 000 92 995 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 3 740 000 2 100 000 2 120 000 2 100 000
Náklady - doplňková činnost 3 720 000 2 070 000 2 100 000 2 080 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 20 000 30 000 20 000 20 000
Celkem výnosy 94 557 599 95 095 601 95 115 000 95 095 000
Celkem náklady 94 537 599 95 065 601 95 095 000 95 075 000
Výsledek hospodaření celkem 20 000 30 000 20 000 20 000
Náklady na platy 54 765 456 58 991 000 × ×
Odpisy 1 793 293 1 116 084 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.