Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1133 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/322 ze dne 17. 6. 2021

č. 6/524 ze dne 16. 12. 2021

č. 8/773 ze dne 16. 6. 2022

k usnesení rady kraje

č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

č. 19/1160 ze dne 31. 5. 2021

č. 23/1497 ze dne 9. 8. 2021

č. 31/2114 ze dne 29. 11. 2021

č. 45/3125 ze dne 30. 5. 2022

č. 62/4608 ze dne 20. 2. 2023

11/1133 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

a)    žádost subjektu Wedding Point s.r.o., IČO 08520763, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost subjektu Požitkáři s.r.o., IČO 10706810, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    žádost subjektu BLACK KALE s.r.o., IČO 03872599, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

11/1133 10. 3. 2023
2. rozhodlo

a)    uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00252/2022/RRC se subjektem Wedding Point s.r.o., IČO 085207653, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00355/2022/RRC se subjektem Požitkáři s.r.o., IČO 10706810, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    neuzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03935/2021/RRC se subjektem BLACK KALE s.r.o., IČO 03872599, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.