Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 12/1248 ze dne 8. 6. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1148 ze dne 30.5.2017

č. 15/1277 ze dne 12.6.2017

č. 68/5118 ze dne 22.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/303 ze dne 15.6.2017

č. 2/36 ze dne 17.12.2020

12/1248 8. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, o nominaci člena dozorčí rady za Moravskoslezský kraj dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1248 8. 6. 2023
2. rozhodlo

podat valné hromadě obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, návrh na volbu Mgr. Zdeňka Karáska členem dozorčí rady této obchodní společnosti

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.