Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1361 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4910 ze dne 17.2.2015

č. 62/4921 ze dne 17.2.2015

č. 95/7473 ze dne 5.4.2016

č. 108/8419 ze dne 6.9.2016

č. 51/4556 ze dne 27.11.2018

č. 63/5691 ze dne 28.5.2019

č. 80/7207 ze dne 10.2.2020

č. 62/4579 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1162 ze dne 5.3.2015

č. 13/1167 ze dne 5.3.2015

č. 19/1982 ze dne 21.4.2016

č. 21/2254 ze dne 22.9.2016

č. 10/1088 ze dne 13.12.2018

č. 12/1438 ze dne 13.6.2019

č. 15/1856 ze dne 5.3.2020

č. 11/1128 ze dne 10.3.2023

13/1361 7. 9. 2023
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Na bicykli za kultúrnymi pamiatkami“ připravovaného k předložení do Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

13/1361 7. 9. 2023
2. rozhodlo

zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1128 ze dne 10. 3. 2023 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ předkládaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí, v roce 2023 ve výši 74.500 EUR

13/1361 7. 9. 2023
3. rozhodlo

zrušit bod 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1128 ze dne 10. 3. 2023 týkající se

a) předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019 – 2027,

b) zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c) zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 7.000 EUR

13/1361 7. 9. 2023
4. rozhodlo

zrušit bod 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1128 ze dne 10. 3. 2023 týkající se uzavření Dohody o spolupráci partnerů na projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427

13/1361 7. 9. 2023
5. rozhodlo

zrušit bod 5) usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1128 ze dne 10. 3. 2023 týkající se zahájení realizace projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ od 10.3. 2023, to je před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory dle předloženého materiálu

13/1361 7. 9. 2023
6. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

13/1361 7. 9. 2023
7. rozhodlo

zrušit bod 7) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 týkající se zahájení realizace projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ v roce 2017

13/1361 7. 9. 2023
8. rozhodlo

zrušit bod 8) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2017 ‑ 2019 ve výši 72.000.000 Kč

13/1361 7. 9. 2023
9. rozhodlo

zrušit bod 9) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 týkající se zajištění udržitelnosti projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2020 ‑ 2024 v maximální výši 3.099.230 Kč

13/1361 7. 9. 2023
10. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Obnova alejí na Opavsku“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí

13/1361 7. 9. 2023
11. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti polsko-českého pohraniční na území Jastrzebie-Zdroje, Zebrzydowic, dolních Marklovic a Karviné“ připravovaného k předložení do Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

13/1361 7. 9. 2023
12. rozhodlo

zrušit bod 2) c) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1982 ze dne 21. 4. 2016 týkající se uzavření Dohody o spolupráci u projektů připravovaných v rámci Operačního programu INTERREG V - A Česká republika – Polsko, konkrétně pro projekt „Zlepšení dopravní dostupnosti polsko-českého pohraniční na území Jastrzebie-Zdroje, Zebrzydowic, dolních Marklovic a Karviné“ s vedoucím partnerem, kterým je Miasto Jastrzebie-Zdrój, aleja Józefa Pilsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrój, Polska; a partnery projektu, kterými jsou statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná-Fryštát; a Powiat Cieszynski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn; Polska

13/1361 7. 9. 2023
13. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti k turistickým atrakcím v polsko-českém pohraničí v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko, Powiatu Wodzislawski a obce Petrovice u Karviné“ připravovaného k předložení do Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

13/1361 7. 9. 2023
14. rozhodlo

zrušit bod 2) b) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1982 ze dne 21. 4. 2016 týkající se uzavření Dohody o spolupráci u projektů připravovaných v rámci Operačního programu INTERREG V - A Česká republika – Polsko, konkrétně pro projekt „Zlepšení dopravní dostupnosti k turistickým atrakcím v polsko-českém pohraničí v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko, Powiatu Wodzislawski a obce Petrovice u Karviné“ s vedoucím partnerem, kterým je Gmina Godów, Ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, Polska; a partnery projektu, kterými jsou Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2,44-300 Wodzisław Śląski, Polska; a Petrovice u Karviné, č. p. 251, 735 72 Petrovice u Karviné, Česká republika

13/1361 7. 9. 2023
15. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Zlepšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví pohraničí prostřednictvím modernizace silnice v úseku Księże Pole - Kietrz – Sudice“ připravovaného k předložení do Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

13/1361 7. 9. 2023
16. rozhodlo

zrušit bod 2) e) usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1982 ze dne 21. 4. 2016 týkající se uzavření Dohody o spolupráci u projektů připravovaných v rámci Operačního programu INTERREG V - A Česká republika – Polsko, konkrétně pro projekt „Zlepšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví pohraničí prostřednictvím modernizace silnice v úseku  Księże Pole - Kietrz - Sudice“ s vedoucím partnerem, kterým je Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, Polska

13/1361 7. 9. 2023
17. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Hrad Sovinec - záchrana a revitalizace unikátní kulturní památky“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020

13/1361 7. 9. 2023
18. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Revitalizace Hradu Hukvaldy“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020

13/1361 7. 9. 2023
19. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvkové organizace“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.