Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1383 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4744 ze dne 11.12.2018

č. 38/2599 ze dne 28.2.2022

č. 76/5605 ze dne 21.8.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

č. 7/656 ze dne 16.3.2022

13/1383 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádost Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Varenská 1414/1, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2.000.000 Kč na období od 1.9.2023 do 30.4.2024, kdy bude celá částka vrácena zpět na účet Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1383 7. 9. 2023
2. rozhodlo

poskytnout Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje ve výši 2.000.000 Kč na předfinancování aktivit projektu „TRAUTOM – Kompetence pro 21. století“ se splatností nejpozději do 30.4.2024, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.