Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1399 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5637 ze dne 21. 8. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

č. 17/2084 ze dne 3.9.2020

č. 4/262 ze dne 15.6.2017

13/1399 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 k 7. 8. 2023

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 7. 2023

13/1399 7. 9. 2023
2. bere na vědomí

informaci o stavu a rozložení finančních prostředků kraje a o pohledávce vůči Sberbank CZ a.s. v likvidaci, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

13/1399 7. 9. 2023
3. rozhodlo

 

v souladu s čl. 4.4 Statutu Fondu finančních zdrojů JESSICA zapojit prostředky Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 100.000 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2023 jako zdroj pro přidělení finančních prostředků do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

 

13/1399 7. 9. 2023
4. rozhodlo

přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 100.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.