Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1498 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6036 ze dne 20. 11. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

14/1498 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt HW zajištění kyberbezpečnosti v Bílovecké nemocnici, a.s.“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1498 7. 12. 2023
2. rozhodlo

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, v rámci pověření na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, v maximální výši 3.500 tis. Kč na realizaci projektu „HW zajištění kyberbezpečnosti v Bílovecké nemocnici, a.s.“, s časovou použitelností od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2024, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.