Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1507 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6072 ze dne 20.11.2023

14/1507 7. 12. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na realizaci projektu „Implementace dlouhodobého záměru Moravskoslezského kraje“, připravovaného k předložení do Operačního programu Jan Amos Komenský, subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a s těmito subjekty uzavřít smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 - 6 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.