Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1610 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

89/6550 ze dne 19.2.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

15/1610 7. 3. 2024
1. bere na vědomí

informaci o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Frýdek–Místek z titulu zajištění dopravní obslužnosti v zóně č. 50 Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

15/1610 7. 3. 2024
2. rozhodlo

uzavřít se statutárním městem Frýdek-Místek, IČO 00296643, smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu nerealizovaných výnosů (protarifovací ztráty) v zóně č. 50 (statutární město Frýdek–Místek) Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.