Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1625 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6586 ze dne 19. 02. 2024

15/1625 7. 3. 2024
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví v letech 2024 – 2027 ve výši 36.000.000 Kč dle předloženého materiálu

15/1625 7. 3. 2024
2. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu po dobu 5 let jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 6.350.000 Kč.

15/1625 7. 3. 2024
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví v letech 2024 – 2027 ve výši 28.000.000 Kč dle předloženého materiálu

15/1625 7. 3. 2024
4. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu po dobu 5 let jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 3.310.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.