Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1649 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6596 ze dne 19.2.2024

15/1649 7. 3. 2024
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 04427/2021/IM ze dne 18. 10. 2021, uzavřené mezi krajem jako dárcem a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 jako obdarovaným, jímž se upravují podmínky daru, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.