Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 15/1662 ze dne 7. 3. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6145 ze dne 20.11.2023

č. 89/6638 ze dne 19.02.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

15/1662 7. 3. 2024
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2024“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

15/1662 7. 3. 2024
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2024“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Podmínek dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2024“ a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

15/1662 7. 3. 2024
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2024“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.