Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/266 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.16/984 ze dne 10. 5. 2021

4/266 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 4. 3. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/266 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazu podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, na výdaje související s organizací soutěže „Stavba MSK 2020“, ve výši 400 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

4/266 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.