Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/327 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1951 ze dne 4. 6. 2020

k usnesení rady kraje

č. 82/7387 ze dne 2. 3. 2020

č. 88/7741 ze dne 18. 5. 2020

č. 19/1147 ze dne 31. 5. 2021

4/327 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádosti příjemců

a)    Webdevel s.r.o., IČO 28597192, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

b)   Lukáš Sudolský, IČO 88805841, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    SSK Stavby Ostrava s.r.o., IČO 03467562, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,

d)   AAA Stavby s.r.o., IČO 07817924, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,

e)    Supaplex s.r.o., IČO 03623181, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,

f)     FINIDR, s.r.o., IČO 60778172, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu,

g)   Těšínské papírny, s.r.o., IČO 60775505, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

4/327 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít

a)    dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03540/2020/RRC, se společností Webdevel s.r.o., IČO 28597192, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

b)   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04519/2020/RRC, s Lukášem Sudolským, IČO 88805841, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,

c)    dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04349/2020/RRC, se společností SSK Stavby Ostrava s.r.o., IČO 03467562, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,

d)   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04318/2020/RRC, se společností AAA Stavby s.r.o., IČO 07817924, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,

e)    dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03539/2020/RRC, se společností Supaplex s.r.o., IČO 03623181, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu,

f)     dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04520/2020/RRC, se společností FINIDR, s.r.o., IČO 60778172, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu,

g)   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04508/2020/RRC, se společností Těšínské papírny, s.r.o., IČO 60775505, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.