Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/606 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2520 ze dne 28. 2. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/38 ze dne 17. 12. 2020

7/606 16. 3. 2022
1. rozhodlo

uzavřít Dohodu o vypořádání závazků se Slezským divadlem Opava, příspěvkovou organizací, IČO 00100552, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.