Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/671 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2617 ze dne 28. 2. 2022

7/671 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

žádosti organizací o poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/671 16. 3. 2022
2. rozhodlo

poskytnout individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby, s časovou použitelností
od 1. 1. 2022 do 15. 12. 2022, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.