Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/748 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. usnesení 44/2989 ze dne 9. 5. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/190 ze dne 17. 3. 2021

8/748 16. 6. 2022
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 3/190 ze dne 17. 3. 2021 dobu financování projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ z  „2021 – 2022“ na  “2021 – 2023“ dle předloženého materiálu 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.