Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/917 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3652 ze dne 29. 8. 2022

9/917 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, na projekt „Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/917 15. 9. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 organizaci Diakonie Valašské Meziříčí, IČO 73632783, ve výši 300.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/917 15. 9. 2022
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost, IČO 29397596, na projekt „KOLOVÝ KRUH v r. 2022“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

9/917 15. 9. 2022
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 organizaci KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost, IČO 29397596, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „KOLOVÝ KRUH v r. 2022“, vzniklých v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 15. 1. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

9/917 15. 9. 2022
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace organizace MIKASA z.s., IČO 22832386, na projekt „Domov MIKASA – místo pro život osob s autismem a chováním náročným na péči“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

9/917 15. 9. 2022
6. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 organizaci MIKASA z.s., IČO 22832386, ve výši 500.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Domov MIKASA – místo pro život osob s autismem a chováním náročným na péči“, vzniklých a uhrazených od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

9/917 15. 9. 2022
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Charita Český Těšín, IČO 60337842, na projekt „Charitní Taxík Maxík“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

9/917 15. 9. 2022
8. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 organizaci Charita Český Těšín, IČO 60337842, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Charitní Taxík Maxík“, vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

9/917 15. 9. 2022
9. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Elim Opava, o.p.s., IČO 02278197, na projekt „Setkávání – asistované kontakty“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

9/917 15. 9. 2022
10. rozhodlo

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 organizaci Elim Opava, o.p.s., IČO 02278197, ve výši 280.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Setkávání – asistované kontakty“, vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.