Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4488 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

61/4488 6. 2. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na individuální projekty Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání ve výši 65.957.431 Kč dle předloženého materiálu

61/4488 6. 2. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

61/4488 6. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

65.957.460 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1.762.390 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

24.217.256 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

5.548.057 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1.655.314 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

o

1.419.171 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

17.731.714 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

o

9.410.521 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

4.213.037 Kč

Celkem

65.957.460 Kč

61/4488 6. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

303.597 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6402 -

Finanční vypořádání

o

303.597 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.