Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 67/4960 ze dne 9. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

67/4960 9. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost společnosti MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost doručenou dne 20. 3. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

67/4960 9. 5. 2023
2. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, Českobratrská 1788/20, 702 00 Ostrava, IČO 29444659, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Digitalizace sítě prospěšných obchodů Moment“ ve výši 190 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu se společností MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, IČO 29444659 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

67/4960 9. 5. 2023
3. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o částku 190 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

67/4960 9. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

190 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2141 -

Vnitřní obchod

o

190 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.