Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 91/6745 ze dne 18. 3. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

91/6745 18. 3. 2024
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1361 -

Příjem ze správních poplatků

o

4,00 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2212 -

Silnice

pol. 2310 -

Příjem z prodeje krátkodobého a  drobného dlouhodobého neinvestičního majetku

o

232,85 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

 

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a  náhrady

o

1,00 tis. Kč

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

20,00 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

 

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

305,53 tis. Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

 

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

65,62 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

 

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

9,45 tis. Kč

na § 3635 -

Územní plánování

 

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a  náhrady

o

112,16 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

 

pol. 2132 -

Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

o

2,76 tis. Kč

pol. 2133 -

Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí

o

1,00 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

 

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a  náhrady

o

26,50 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

 

pol. 2139 -

Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku

o

3,15 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

 

pol. 2322 -

Příjem z pojistných plnění

o

5,77 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání

 

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

o

111,86 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

10 730,60 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

 

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

6,60 tis. Kč

Celkem

o

11 634,85 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

11 638,85 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.