Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 91/6754 ze dne 18. 3. 2024

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/4479 ze dne 6.2.2023

č. 74/5420 ze dne 17.7.2023

č. 84/6231 ze dne 4.12.2023

91/6754 18. 3. 2024
1. rozhodla

 

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo evid. č. 04802/2021/IM ze dne 8. 11. 2021 na realizaci stavby „Rekonstrukce budovy čp. 411, ul. Praskova, Opava“ se zhotovitelem, kterým je společnost Metrostav DIZ, s.r.o., IČO 25021915, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

91/6754 18. 3. 2024
2. rozhodla

zvýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě“ o částku 16.291,22 tis. Kč

91/6754 18. 3. 2024
3. rozhodla

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

16.291,22 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

16.291,22 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.