Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

živnostenský list - dotaz č. 212
Dotaz: (vložen dne: 03.07.2007)
dobrý večer co musím splňovat abych mohl získat žl pro výrobu a prodej oplatek nebo sušenek
Odpověď: (vložena dne: 09.07.2007)
Dobrý den,

k jednoznačnému určení podmínek stanovených zákonem k získání živnostenského listu k výrobě a prodeji oplatek nebo sušenek je rozhodující, jak bude finální produkt deklarován výrobcem. Cukrovinky jsou definovány vyhl. č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

Bude-li se jednat o výrobek získaný tepelnou úpravou těst a hmot, jehož sušina je v převažujícím podílu tvořena mlýnskými obilnými výrobky a následně je dohotoven pomocí náplní, polev a pod., půjde o cukrářský výrobek, jehož výrobu lze provozovat v rámci živnosti řemeslné "Pekařství, cukrářství". V daném případě zákon vyžaduje splnění jak všeobecných podmínek, tak i odborné způsobilosti.

Samotná výroba cukrovinek (bez pekařských a cukrářských výrobků) pak spadá do živnosti ohlašovací volné obor "Výroba potravinářských výrobků" s vymezením předmětu podnikání výroba cukrovinek. Zde zákon vyžaduje splnění pouze všeobecných podmínek.

Současně upozorňujeme, že podnikatel při své podniktelské činnosti je vždy povinen dodržovat zvláštní právní předpisy. V souvislosti s Vámi zamýšlenou výrobu Vám rovněž doporučujeme kontaktovat příslušnou hygienickou stanici.

Vzhledem k širokému spektru možností doložení výše uvedené odborné způsobilosti dle §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, doporučujeme Vám kontaktovat přímo příslušný obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová
potřeby k živnostenskému listu - dotaz č. 211
Dotaz: (vložen dne: 01.07.2007)
Dobrý den,chtěl bych získat ŽL ale chybí mi 3 měsice praxe.Vím že se za mě muže někdo s Žl zaručit,jak v takovem připadě postupovat,co vše k Žl potřebuji kde si ho mám vyřídit a kolik to stoji.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 09.07.2007)
Dobrý den,

odpovědi na Vaše otázky naleznete v naší listárně např. pod číslem 210 a 59. Jelikož jste neuvedl živnost, kterou hodáte provozovat a není tudíž zřejmé, zda zákon ve Vašem případě skutečně vyžaduje splnění odborné způsobilosti, doporučujeme vám k získání úpném informace, kontaktovat přímo příslušný obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňovádotaz - dotaz č. 210
Dotaz: (vložen dne: 25.06.2007)
Dobrý den, jaké doklady potřebuji předložit při ohlášení volné živnosti? Vím o výpisu z rejstříku trestů,o potvrzení bezdlužnosti vůči státu z FÚ,ale nejsem si jistý o potvrzeních z Ossz a ZP. děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 28.06.2007)
Dobrý den,

k vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště, zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, doložit výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců. Pokud jste již někdy v minulosti podnikal nebo podnikáte, musíte doložit i doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti". Pokud výše uvedené doklady nedoložíte, živnostenský úřad si je vyžádá sám.

Skutečnost, že nemáte nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění, prokážete čestným prohlášením.

V případě, že adresa místa Vašeho bydliště je odlišná od adresy místa podnikání, musíte rovněž doložit doklad prokazující právní důvod k užívání těchto prostor (např. postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí).

Seznam obecních živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Daniela Hlubková
Co vyřizuje živ. úřad? - dotaz č. 209
Dotaz: (vložen dne: 22.06.2007)
Dobrý den,
na úřadě mi řekli, že vyplním žádost CRM a po zahájení činnosti si mám jít toto ohlásit na FÚ, soc. a zdr. pojišťovnu; na webu Min.práce a obch. je však postup /obrázek/, ze kterého vyplývá, že toto zařizuje živ. úřad...?
Děkuji, Holzer
Odpověď: (vložena dne: 27.06.2007)
Dobrý den,

s účinností zákona č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ode dne 1.8.2006 mohou obecní živnostenské úřady co by centrální registrační místa na předepsaných tiskopisech (jednotný registrační formulář) přijímat přihlášky, oznámení nebo hlášení v případech stanovených tímto zákonem od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění. Údaje, které je možné sdělit prostřednictvím obecního živnostenského úřadu příslušnému správci daně, orgánu sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně jsou uvedeny na tomto jednotném registračním formuláři.

Bude-li se jednat o oznámení údajů, které jsou podle citovaného zákona obecní živnostenské úřady oprávněny přijímat, pak není důvod k dalšímu vyřizování u shora uvedených orgánů a vše vyřídíte u příslušného obecního živnostenského úřadu.

Bc. Zdeňka Jankůdotaz - dotaz č. 208
Dotaz: (vložen dne: 21.06.2007)
Dobrý den,chci si vyřídit živnostenský list a začít podnikat jako OSVČ. Slyšel jsem nějaké zvěsti a daňových prázdninách první dva roky. Je na tom něco pravdy,nebo je to jen kachna? A v případě,že to pravda není,kde bych našel nějaké tarify podle kterých bych si mohl teoreticky vypočítat daň. Děkuji..
Odpověď: (vložena dne: 20.03.2009)
Dobrý den,

k uvedenému dotazu nejsme kompetentní se vyjádřit. Doporučujeme obrátit se na finanční úřad nebo na daňového poradce.

Bc. Zdeňka Janků
živnostenský list - dotaz č. 207
Dotaz: (vložen dne: 21.06.2007)
Dobrý den. Je nutné pořizovat si živnostenský list na činnost, kt. se vyskytla jen jednorázově. Konkrétně se jedná o pronájem motorového vozidla. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 22.06.2007)
Dobrý den,

pro posouzení, zda pro pronájem motorového vozidla je nutné živnostenské oprávnění, je rozhodné, zda uvedená činnost svých charakterem naplní všechny znaky živnosti ve smyslu § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
To znamená, že máte-li v úmyslu pronajímat motorové vozidlo, musí se jednat o činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Naplnění znaku soustavnosti vždy nevyžaduje, aby živnost byla provozována trvale nebo nepřetržitě, může jít i např. o činnost vykonávanou sezónně, proto je zapotřebí znak soustavnosti, příp. jednorázovost činnosti posuzovat vždy konkrétně.

V případě, že tato činnost naplní znaky živnosti, pak ji lze provozovat v rámci živnosti volné "Pronájem a půjčování věcí movitých". Bližší informace k ohlášení živnosti poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Bc. Zdeňka Janků


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - dotaz č. 206
Dotaz: (vložen dne: 12.06.2007)
Dobrý den,
prosím o radu. Zastavárna má mimo jiná živnostenská oprávnění i živnost "Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej" a to pro možnost přímého vykoupení a prodeje zboží od klientů. Je možné vrámci tohoto živn. oprávnění vykupovat a prodávat ojetá motorová vozidla a použité DVD nosiče nebo je nutné zažádat o živnostenský list na živnost volnou č.75-Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenství a č.76-Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů..? Jak by to bylo s těmito živnostmi, pokud by se jednalo o prodej vozidla či DVD, které nebylo původně vykoupeno, ale propadlo v zástavě? Mnohokrát děkuji za odpověď, Voborová.
Odpověď: (vložena dne: 18.06.2007)
Dobrý den,

pokud máte živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Zastavárenská činnost" a "Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej", pak uvedená živnostenská oprávnění zcela pokrývají Vámi popsanou činnost. Není tedy nutné vyřizovat další živnostenské oprávnění.

Podle zákona č. 174/2002 Sb., máte možnost písemně požádat, v případě, že název předmětu podnikání uvedený na živnostenském listě neodpovídá seznamu oborů živností volných dle Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., obecní živnostenský úřad, o nahrazení tohoto průkazu průkazem nebo průkazy podle nařízení vlády v rozsahu původního živnostenského oprávnění. Tyto úkony nepodléhají správnímu poplatku.

Bc. Zdeňka Janků


odpovědný zástupce - dotaz č. 205
Dotaz: (vložen dne: 03.06.2007)
Dobrý večer, požádaly mě dvě kadeřnice abych jim dělala odpovědného zástupce (garanta).Pracovaly by v mém salonu, ale v jiné mítnosti. Musím po nich každou práci kontrolovat? Kdo nese odpovědnost za špatně provedenou práci? V zákoně se píše, že zástupce odpovídá za dodržování živnostenskoprávních předpisů; tedy i za to, zda je přihlášena a plátcem sociálního či zdravotního pojištění, plátce daní,...? Požadavky určené zákonem pro odpovědného zástupce splňuji. Jaká je praxe v hrazení za tuto pomoc začínajícím kadeřnicím. Děkuji za radu. Monika MB
Odpověď: (vložena dne: 08.06.2007)
Dobrý den,

institut odpovědného zástupce je upraven v § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vztah mezi odpovědným zástupcem a podnikatelem je ryze soukromoprávní povahy a záleží především na jejich vzájemné dohodě, jakým způsobem bude odpovědný zástupce naplňovat povinnost mu stanovenou v § 11 odst. 1 živnostenského zákona, tzn. jak bude odpovídat za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Další informace k provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce naleznete na těchto stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_info.html.


Bc. Zdeňka JankůProdej ojetych vozidel - dotaz č. 204
Dotaz: (vložen dne: 31.05.2007)
Dobry den,chtel jsem se zeptat.Chci vozit auta ze zahranici a tady je prodavat.Je na to naka zivnost?dekuji Jakub
Odpověď: (vložena dne: 08.06.2007)
Dobrý den,

naplní-li nákup a prodej ojetých vozidel znaky živnosti ve smyslu § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), pak tato činnost je živností ohlašovací volnou. K jejímu provozování je zapotřebí vyřídit si živnostenský list s předmětem podnikání "Maloobchod motorovými vozdily a jejich příslušenství".

Obsahová náplň této živnosti je blíže upravena v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Bližší informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

K dovozu a prodeji ojetých vozidel se vztahují další zvláštní právní předpisy:

1. zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
2. vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
3. vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel

Bc. Zdeňka Janků


Kdy mám očekávat odpověď?? - dotaz č. 203
Dotaz: (vložen dne: 30.05.2007)
Dobrý den,jmenuji se Šímová a mám dotaz. V pondělí jsem Vám zaslala dotaz,a k dnešnímu dni ještě není zodpovězen. Byla jsem velmi ráda, když jsem objevila Vaše stránky, kde se člověk může zeptat a nechat si poradit. Ještě když se budete snažit bezodkladně zodpovědět otázky, tak jak to máte napsáno v záhlaví sdělení tak to bude moc dobře. Kdy se tedy dočkám odpovědi?? Moje otázka není zas tak složitá, jenom bych ráda měla odpověď potvrzenou odborníky z živnostenského odboru. Děkuji Šímová
Odpověď: (vložena dne: 30.05.2007)
Dobrý den,

jsme potěšeni, že máte zájem o listárnu krajského živnostenského úřadu. V rámci své působnosti zajišťujeme řadu dalších činností a informace pro veřejnost jsou jen nepatrným zlomkem této agendy. Přesto se snažíme o zodpovězení dotazů v co nejkratším termínu. Odpovídat na jednotlivé dotazy okamžitě však není v našich silách.

Zdeňka Janků1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup