Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

dotaz - dotaz č. 208
Dotaz: (vložen dne: 21.06.2007)
Dobrý den,chci si vyřídit živnostenský list a začít podnikat jako OSVČ. Slyšel jsem nějaké zvěsti a daňových prázdninách první dva roky. Je na tom něco pravdy,nebo je to jen kachna? A v případě,že to pravda není,kde bych našel nějaké tarify podle kterých bych si mohl teoreticky vypočítat daň. Děkuji..
Odpověď: (vložena dne: 20.03.2009)
Dobrý den,

k uvedenému dotazu nejsme kompetentní se vyjádřit. Doporučujeme obrátit se na finanční úřad nebo na daňového poradce.

Bc. Zdeňka Janků
živnostenský list - dotaz č. 207
Dotaz: (vložen dne: 21.06.2007)
Dobrý den. Je nutné pořizovat si živnostenský list na činnost, kt. se vyskytla jen jednorázově. Konkrétně se jedná o pronájem motorového vozidla. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 22.06.2007)
Dobrý den,

pro posouzení, zda pro pronájem motorového vozidla je nutné živnostenské oprávnění, je rozhodné, zda uvedená činnost svých charakterem naplní všechny znaky živnosti ve smyslu § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
To znamená, že máte-li v úmyslu pronajímat motorové vozidlo, musí se jednat o činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Naplnění znaku soustavnosti vždy nevyžaduje, aby živnost byla provozována trvale nebo nepřetržitě, může jít i např. o činnost vykonávanou sezónně, proto je zapotřebí znak soustavnosti, příp. jednorázovost činnosti posuzovat vždy konkrétně.

V případě, že tato činnost naplní znaky živnosti, pak ji lze provozovat v rámci živnosti volné "Pronájem a půjčování věcí movitých". Bližší informace k ohlášení živnosti poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Bc. Zdeňka Janků


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - dotaz č. 206
Dotaz: (vložen dne: 12.06.2007)
Dobrý den,
prosím o radu. Zastavárna má mimo jiná živnostenská oprávnění i živnost "Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej" a to pro možnost přímého vykoupení a prodeje zboží od klientů. Je možné vrámci tohoto živn. oprávnění vykupovat a prodávat ojetá motorová vozidla a použité DVD nosiče nebo je nutné zažádat o živnostenský list na živnost volnou č.75-Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenství a č.76-Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů..? Jak by to bylo s těmito živnostmi, pokud by se jednalo o prodej vozidla či DVD, které nebylo původně vykoupeno, ale propadlo v zástavě? Mnohokrát děkuji za odpověď, Voborová.
Odpověď: (vložena dne: 18.06.2007)
Dobrý den,

pokud máte živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Zastavárenská činnost" a "Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej", pak uvedená živnostenská oprávnění zcela pokrývají Vámi popsanou činnost. Není tedy nutné vyřizovat další živnostenské oprávnění.

Podle zákona č. 174/2002 Sb., máte možnost písemně požádat, v případě, že název předmětu podnikání uvedený na živnostenském listě neodpovídá seznamu oborů živností volných dle Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., obecní živnostenský úřad, o nahrazení tohoto průkazu průkazem nebo průkazy podle nařízení vlády v rozsahu původního živnostenského oprávnění. Tyto úkony nepodléhají správnímu poplatku.

Bc. Zdeňka Janků


odpovědný zástupce - dotaz č. 205
Dotaz: (vložen dne: 03.06.2007)
Dobrý večer, požádaly mě dvě kadeřnice abych jim dělala odpovědného zástupce (garanta).Pracovaly by v mém salonu, ale v jiné mítnosti. Musím po nich každou práci kontrolovat? Kdo nese odpovědnost za špatně provedenou práci? V zákoně se píše, že zástupce odpovídá za dodržování živnostenskoprávních předpisů; tedy i za to, zda je přihlášena a plátcem sociálního či zdravotního pojištění, plátce daní,...? Požadavky určené zákonem pro odpovědného zástupce splňuji. Jaká je praxe v hrazení za tuto pomoc začínajícím kadeřnicím. Děkuji za radu. Monika MB
Odpověď: (vložena dne: 08.06.2007)
Dobrý den,

institut odpovědného zástupce je upraven v § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vztah mezi odpovědným zástupcem a podnikatelem je ryze soukromoprávní povahy a záleží především na jejich vzájemné dohodě, jakým způsobem bude odpovědný zástupce naplňovat povinnost mu stanovenou v § 11 odst. 1 živnostenského zákona, tzn. jak bude odpovídat za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Další informace k provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce naleznete na těchto stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_info.html.


Bc. Zdeňka JankůProdej ojetych vozidel - dotaz č. 204
Dotaz: (vložen dne: 31.05.2007)
Dobry den,chtel jsem se zeptat.Chci vozit auta ze zahranici a tady je prodavat.Je na to naka zivnost?dekuji Jakub
Odpověď: (vložena dne: 08.06.2007)
Dobrý den,

naplní-li nákup a prodej ojetých vozidel znaky živnosti ve smyslu § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), pak tato činnost je živností ohlašovací volnou. K jejímu provozování je zapotřebí vyřídit si živnostenský list s předmětem podnikání "Maloobchod motorovými vozdily a jejich příslušenství".

Obsahová náplň této živnosti je blíže upravena v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Bližší informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

K dovozu a prodeji ojetých vozidel se vztahují další zvláštní právní předpisy:

1. zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
2. vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
3. vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel

Bc. Zdeňka Janků


Kdy mám očekávat odpověď?? - dotaz č. 203
Dotaz: (vložen dne: 30.05.2007)
Dobrý den,jmenuji se Šímová a mám dotaz. V pondělí jsem Vám zaslala dotaz,a k dnešnímu dni ještě není zodpovězen. Byla jsem velmi ráda, když jsem objevila Vaše stránky, kde se člověk může zeptat a nechat si poradit. Ještě když se budete snažit bezodkladně zodpovědět otázky, tak jak to máte napsáno v záhlaví sdělení tak to bude moc dobře. Kdy se tedy dočkám odpovědi?? Moje otázka není zas tak složitá, jenom bych ráda měla odpověď potvrzenou odborníky z živnostenského odboru. Děkuji Šímová
Odpověď: (vložena dne: 30.05.2007)
Dobrý den,

jsme potěšeni, že máte zájem o listárnu krajského živnostenského úřadu. V rámci své působnosti zajišťujeme řadu dalších činností a informace pro veřejnost jsou jen nepatrným zlomkem této agendy. Přesto se snažíme o zodpovězení dotazů v co nejkratším termínu. Odpovídat na jednotlivé dotazy okamžitě však není v našich silách.

Zdeňka JankůPersonální služby - dotaz č. 202
Dotaz: (vložen dne: 29.05.2007)
Dobrý den, jsem normálně zaměstnaný občan, potřeboval bych radu. Chtěl bych si na živnostenský list založit personální poradenství. Měl bych smlouvy s personálními agenturami po případě bych vypomáhal živnostníkům a firmám schánět zaměstnance, z čehož bych si účtoval určitou provizi. Fungoval bych jako prostředník. Zajímalo by mě, co bych potřeboval k získání živnstenského listu?? Moje momentální vzdělání je strojírenská průmyslovka s maturitou. Ještě by mě zajímalo přesné pojmenování živnosti. Předem děkuji za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 30.05.2007)
Dobrý den,
pokud personální poradenství bude spočívat v popsané činnosti, pak jde o činnost, která je ze živnostenského zákona vyloučena viz ust. § 3 odst. 3 písm. r) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Problematika zprostředkování zaměstnání a vydávání povolení k předmětné činnosti je upravena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Proto doporučujeme obrátit se se žádostí o informaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zdeňka JankůDotaz na zednické práce - dotaz č. 201
Dotaz: (vložen dne: 28.05.2007)
Dobrý den, jmenuji se Šímová a mám dotaz. Může živnostník s živností - ZEDNICTVÍ provádět a fakturovat malířské práce v interiéru???
Odpověď: (vložena dne: 30.05.2007)
Dobrý den,

v rámci živnosti "Zednictví", může podnikatel provádět i "malířské práce v interiéru" a to za předpokladu, že tyto
práce provede ve spojení se zednickými pracemi.

Pokud by prováděl malířské práce zcela samostatně, pak živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "zednictví" tuto činnost nepokrývá a je nutné vyřídit si živnostenské oprávnění pro řemeslnou živnost "Malířství, lakýrnictví a natěračství".

Obsahové náplně jednotlivých živností jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Bližší informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.

Zdeňka Janků
Student a podnikání - dotaz č. 200
Dotaz: (vložen dne: 26.05.2007)
Dobrý den,
jsem téměř 18-ti letý student střední školy a hraji si s myšlenkou začít podnikat. Zamýšlím to společně s mou matkou,která se již nějakou dobu pohybuje v sociální problematice. Spoustu informací jsem už získal,ale stále mi není jasné,za jakých podmínek mohu přijímat zaměstnance jako živnostník (a navíc jako student). Šlo by především o mou matku a v případě zájmu také o ,,brigádníkx,,. Jaké výhody mám jako student? Jak legálně využívat automobil? Jak je to s odečítáním z daní (tel...). Vztahují se mé studentské výhody také na mé zaměstnance? A kolik musím se vším všudy odvést státu? Co když bude chtít více než vydělám? ...Mám v hlavě ještě spoustu otázek,ale předem děkuji za odpověď, či alespoň odkaz,kde bych je mohl najít.
Matěj Blanka
Odpověď: (vložena dne: 01.06.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že živnost může provozovat fyzická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, kdy jednou z všeobecných podmínek provozování živnosti je dosažení věku 18 let.

Jelikož živnostenský úřad není kompetentní se vyjadřovat k problematice pracovně-právních vztahů mezi podnikatelem a jeho zaměstnanci, pouze uvádíme, že tato problematika je řešena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Bližší informace Vám poskytne úřad práce.

Pro získání informací k problematice odvodu daní, sociálního a zdravotního pojištění, Vám doporučujeme se obrátit na finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Podrobnější informace naleznete na http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/.

Daniela HlubkováMateřská dovolená - dotaz č. 199
Dotaz: (vložen dne: 25.05.2007)
Zdravím.Ráda bych se zeptala, jestli když jsem na mateřské dovolené mohu podnikat. Dále jestli si musím odvádět sociální a zdravotní pojištění a případně kam a jak se hlásit. děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 28.05.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,ve znění pozdějších předpisů, neobsahuje žádná omezení práva podnikat osobou, která je na mateřské, případně rodičovské dovolené.

Dále uvádíme, že živnostenský úřad není kompetentní se vyjadřovat k problematice placení sociálního a zdravotního pojištění. Pro získání informací Vám doporučujeme se obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (seznam naleznete na http://www.cssz.cz) a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Daniela Hlubková
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup