Menu

Činnosti odboru kultury a památkové péče

Oddělení památkové péče

 • připravuje návrhy na podporu obnovy a zachování kulturních památek v kraji,
 • zpracovává návrh koncepce rozvoje státní památkové péče v kraji v souladu s rozvojem Státní památkové péče v České republice,
 • připravuje podklady pro jednání s Ministerstvem kultury,
 • zabezpečuje úkoly pro usměrňování využití kulturních památek v kraji,
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných k jeho provedení,
 • vykonává dozor při obnově národních kulturních památek,
 • vyjadřuje se k prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku,
 • vede a aktualizuje seznam kulturních památek v kraji,
 • rozhoduje o povinnostech v souvislosti s archeologickými nálezy,
 • navrhuje odměnu nálezci archeologického nálezu.

Oddělení kultury a projektů

 • připravuje návrhy kulturní politiky na všech úsecích kulturního a společenského života v kraji,
 • podílí se na organizování významných kulturně společenských akcí,
 • připravuje návrhy kulturního rozvoje a péče o uspokojování kulturních potřeb občanů kraje,
 • zpracovává a připravuje podklady pro rozhodnutí o žádostech z oblasti kultury,
 • podporuje vznik nových projektů v oblasti kultury,
 • koordinuje je nebo připravuje návrhy na podporu aktivit národnostních menšin v oblasti kultury,
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), s výjimkou povinností Státního fondu kinematografie.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 2 MB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.