Menu

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Martin Radvan vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu: Martin Radvan, Mgr., LL.M.
kancelář: E512
tel.: 595 622 316
e‑mail: martin.radvan@msk.cz


Seznam zaměstnanců

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Radvan Martin, Mgr., LL.M.595 622 316
E512
vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Blisová Alena, Ing.595 622 972
E515
ekonom
Lubojacká Radka, Bc.595 622 317
E513
asistentka
Šafarčíková Jana, Ing.595 622 309
E515
ekonom

Oddělení regionálního rozvoje

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Druhanová Michaela, Ing. Bc.595 622 531
E507
vedoucí oddělení regionálního rozvoje
Bartošková Jana, Bc.595 622 327
E510
referent pro dotace z externích zdrojů (dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora provozu venkovských prodejen MSK, věcný garant soutěže Vesnice roku, konzultační místo Interreg V‑A ČR‑PL a Interreg V‑A SK‑CZ)
Kaiduschová Jana595 622 312
E511
ekonomicko‑administrativní referent (individuální dotace)
Novák Jakub, Ing.595 622 786
E511
projektový manažer (dotační program Podpora stáží žáků a studentů ve firmách, finanční nástroj Jessica, individuální dotace)
Škáva Adam, Ing.595 622 461
E510
referent pro regionální rozvoj (dotační programy Podpora podnikání a Věda a výzkum)
Tichá Pavla, Bc.595 622 734
E510
referent pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci (dotační program Podpora přípravy projektové dokumentace, zástupce Euroregionů Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko, Beskydy a Bílé Karpaty)
Zajac Petr, Bc.595 622 725
E510
referent pro dotace z externích zdrojů (dotační programy Podpora znevýhodněných oblastí, Podpora financování akcí s podporou EU a Podpora včelařství v MSK, konzultační místo Interreg V‑A ČR‑PL a Interreg V‑A SK‑CZ, individuální dotace)

Oddělení strukturálních fondů

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Hochmanová Lucie, Mgr.595 622 994
A548
vedoucí oddělení strukturálních fondů
Bednaříková Hana, Ing.595 622 662
E509
projektový manažer (kotlíkové dotace)
Bujoková Nikol, Bc.595 622 836
E317
finanční manažer (kotlíkové dotace)
Crháková Ivona, Ing.595 622 403
E517
projektový manažer (kotlíkové dotace)
Hinner Vilém, Ing.595 622 806
E509
finanční manažer (kotlíkové dotace)
Kopkášová Soňa, Ing.595 622 793
E517
finanční manažer (kotlíkové dotace)
Lachnitová Soňa595 622 589
E515
administrativní referent (kotlíkové dotace)
Malinovská Honková Marcela, Ing.595 622 761
E517
finanční manažer (kotlíkové dotace)
Mičaníková Marcela595 622 830
E317
administrativní referent (kotlíkové dotace)
Obrusníková Lenka, Ing.595 622 340
E516
projektový manažer (kotlíkové dotace)
Pazderová Šmigová Andrea595 622 540
E509
administrativní referent (kotlíkové dotace)
Schromová Monika, Bc.595 622 542
E515
projektový manažer (kotlíkové dotace)
Šostá Radka, Mgr.595 622 675
E509
projektový manažer (kotlíkové dotace)
Watorová Barbora, Bc.595 622 755
E317
projektový manažer

Oddělení cestovního ruchu

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Ševčíková Lucie, Mgr.595 622 497
E506
vedoucí oddělení cestovního ruchu
Čížková Lucie, Mgr.595 622 301
E511
referentka pro cestovní ruch a projekty (dotační programy Podpora rozvoje cykloturistiky a úprava lyžařských běžeckých tras)
Hromočuková Jana, Bc.595 622 366
E508
referentka pro cestovní ruch a projekty (dotační program Podpora technických atraktivit, věcný garant projektu E‑kola pro kraj)
Majerníková Lenka, Ing.595 622 339
E516
ekonom
Měntielová Petra, Mgr.595 622 763
E508
referentka pro cestovní ruch a projekty (dotační program Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí)
Smiga Jan, Mgr.595 622 319
E508
referent pro cestovní ruch a projekty (dotační program Podpora cestovního ruchu)
Toman Jiří, Bc.595 622 792
E508
referent pro cestovní ruch a projekty (dotační program Podpora turistických informačních center)

Oddělení strategického plánování

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Šůstková Miriam, Ing.595 622 543
A506
vedoucí oddělení strategického plánování
Csanková Jarmila, Mgr.595 622 791
A504
projektový manažer (poradenství v oblasti dotací z národních a evropských zdrojů, Regionální stálá konference MSK, Strategie rozvoje MSK, Místní akční plány rozvoje vzdělávání)
Mazurová Veronika, Ing.595 622 523
A504
projektový manažer (garant ESUS Tritia, garant programu RE:START)
Sliwková Pavla, Mgr.595 622 718
A505
projektový manažer (Regionální stálá konference MSK, garant programu RE:START, Podpora projektů spojených s transformací MSK)
Štvrtňová Denisa, Ing.595 622 438
A505
projektový manažer (poradenství v oblasti dotací z národních a evropských zdrojů, Regionální akční plán MSK, Podpora projektů spojených s transformací MSK)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.