Menu

Činnosti odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Oddělení regionálního rozvoje

 • administruje dotační programy,
 • zajišťuje jednání s investory, poskytuje informace o možnostech investování a podnikání v kraji,
 • za účelem zkvalitnění investičního prostředí spolupracuje s krajskou rozvojovou agenturou MSID (Moravskoslezské investice a development),
 • ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou pro podporu podnikání a CzechInvest zjišťuje možnosti dalšího rozvoje průmyslových zón,
 • zajišťuje propagaci investičních příležitostí v kraji a prezentaci potenciálu kraje na investičních výstavách a veletrzích v České republice i zahraničí,
 • zajišťuje a koordinuje zpracování, aktualizace a implementaci Koncepce rozvoje venkova Moravskoslezského kraje,
 • zajišťuje aktivity související s inovacemi, podporou vědy a výzkumu,
 • obecně koordinuje činnosti vedoucí k regionálnímu rozvoji kraje.

Oddělení strategického plánování

Oddělení strukturálních fondů

 • zabezpečuje realizaci globálních grantů podle všech platných závazných dokumentů,
 • připravuje žádosti o grantová schémata Moravskoslezského kraje,
 • připravuje dotační program pro předkládání žádostí o kotlíkové dotace,
 • podílí se na přípravě návrhů změn podmínek grantových schémat v souladu s platnými závaznými dokumenty.

Oddělení cestovního ruchu

 • propaguje Moravskoslezský kraj v oblasti cestovního ruchu doma i v zahraničí,
 • zabezpečuje spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Českou centrálou cestovního ruchu na celostátní strategii regionálního rozvoje,
 • spolupracuje s krajskou destinační společností, turistickými informačními centry a destinačními managementy v kraji.

Oddělení investičních rozvojových projektů

 • ve spolupráci s ostatními dotčenými odbory komplexně zabezpečuje, koordinuje a usměrňuje proces přípravy a realizace strategických investičních projektů kraje,
 • zajišťuje zpracování projektových dokumentací akcí souvisejících s přípravou a realizací těchto projektů kraje,
 • zabezpečuje přípravu a realizaci akcí reprodukce majetku souvisejících s přípravou a realizací uvedených projektů kraje.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 2 MB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.