koronaweb
Menu

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jan Filgas vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství: Jan Filgas, Ing.
kancelář: A521
tel.: 595 622 387
e-mail: jan.filgas@msk.cz


Seznam zaměstnanců

Odbor životního prostředí a zemědělství

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Filgas Jan,  Ing.595 622 387
A521
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Franková Simona595 622 388
A520
asistentka
Koláčová Petra,  Ing.595 622 487
A515
ekonom
Palová Kateřina,  Mgr.595 622 226
A535
právník
Rezáková Olga,  DiS.595 622 384
A517
právní asistent
Sova Aleš,  JUDr., DiS., Ph.D.595 622 401
A535
právník
Vaďurová Karin,  Ing.595 622 820
A515
ekonom

ŽPZ - oddělení vodního hospodářství

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Heczková Lenka,  Ing. Bc.595 622 683
B516
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Adamčíková Lenka,  Ing.595 622 560
B518
referent pro vodní hospodářství
Hradil Jakub,  Ing.595 622 695
B518
referent pro vodní hospodářství (provozování vodovodů a kanalizací)
Hrnčárková Lenka,  Ing.595 622 446
B517
referent pro vodní hospodářství (sanace)
Kadlecová Eva,  Ing.595 622 572
B517
referent pro vodní hospodářství
Klenková Irena,  Mgr.595 622 685
B517
referent pro vodní hospodářství
Kroupová Jana,  Ing.595 622 692
B519
referent pro vodní hospodářství (dotace)
Mičulková Renáta,  Mgr.595 622 690
B519
referent pro vodní hospodářství
Pazderníková Milena,  Ing.595 622 936
B518
referent pro vodní hospodářství (provozování vodovodů a kanalizací)
Třaskošová Táňa,  Ing.595 622 919
B519
referent pro vodní hospodářství

ŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Bruštík Marek,  Ing.595 622 479
A510
vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence
Bartečková Simona,  Ing.595 622 687
A546
referent pro integrovanou prevenci
Dreksa Michal,  Ing.595 622 392
A546
referent pro integrovanou prevenci
Dubnická Lucie,  Ing.595 622 747
A509
referent pro ochranu ovzduší
Hadamčíková Karin,  Ing.595 622 577
A508
referent pro integrovanou prevenci
Hybnerová Radmila,  Ing.595 622 927
A518
referent pro ochranu ovzduší
Chlapek Michal,  Ing.595 622 769
A518
referent pro ochranu ovzduší
Koloničná Lucie,  Ing., Ph.D.595 622 462
A509
referent pro ochranu ovzduší
Kostovský Daniel,  Ing.595 622 534
A518
referent pro ochranu ovzduší
Kroupa Ondřej,  Ing.595 622 998
A546
referent pro integrovanou prevenci
Rafaj David,  Ing.595 622 297
B520
referent pro integrovanou prevenci
Štěpánková Jana,  Ing. Mgr.595 622 480
A508
referent pro integrovanou prevenci

ŽPZ - oddělení ochrany přírody a zemědělství

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Ryšková Monika,  Ing.595 622 688
B507
vedoucí oddělení ochrany přírody a zemědělství
Bendová Michaela,  Ing., Ph.D.595 622 909
B508
referent pro environmentální vzdělávání; výchovu a osvětu
Frančík Jiří,  Ing.595 622 393
B506
referent pro ochranu zemědělského půdního fondu
Gacka Michal,  Ing.595 622 469
B505
referent pro ochranu přírody a krajiny
Hlinka Tomáš,  Mgr.595 622 691
B508
Hoňková Natálie,  Mgr.595 622 641
B505
referent pro ochranu přírody a krajiny
Klišová Renata,  Ing.595 622 530
B506
referent pro ochranu zemědělského půdního fondu
Macurová Tereza,  Mgr.595 622 766
B508
referentka pro ochranu přírody a krajiny
Neuwirtová Vladana,  Bc.595 622 532
A511
referent pro ochranu přírody a krajiny
Olšovská Marie,  Mgr.595 622 955
A512
referentka pro ochranu přírody a krajiny
Owczarzyová Irena,  Ing.595 622 291
A512
referentka pro ochranu přírody a krajiny
Peichlová Lenka,  Ing.595 622 385
A511
referent pro ochranu přírody a krajiny (náhrady škody dle zákona č. 115/2000 Sb.)
Šorfová Gabriela,  Ing.595 622 693
A511
referent pro ochranu přírody a EVVO
Tračík Štěpán,  Mgr.595 622 381
A511
referent pro ochranu přírody a krajiny
Zvolánková Simona,  Ing.595 622 265
A512
referent pro ochranu přírody a krajiny (CITES)

ŽPZ - oddělení odpadového hospodářství

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Rásocha Michal,  Ing.595 622 383
A514
vedoucí oddělení odpadového hospodářství
Durčáková Kateřina,  Ing.595 622 684
A516
referent pro odpadové hospodářství
Hellemannová Jana,  Ing.595 622 386
A513
referent pro odpadové hospodářství
Kafková Dagmar,  Ing.595 622 565
A513
referent pro odpadové hospodářství
Konečná Rotterová Iveta,  Mgr.595 622 686
A513
referent pro odpadové hospodářství
Machotková Libuše,  Ing.595 622 723
A516
referent pro odpadové hospodářství
Pastuszková Markéta,  Mgr.595 622 618
A516
referent pro odpadové hospodářství
Valový Ivo,  Ing.595 622 665
A537
referent pro odpadové hospodářství
Vanková Jana,  Ing.595 622 689
A537
referent pro prevenci závažných havárií

ŽPZ - oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Kučová Dana,  Ing.595 622 907
B515
vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
Balonová Jana,  Ing.595 622 993
B511
referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), koordinovaná stanoviska
Bláha Petr,  Ing.595 622 281
B510
referent pro myslivost a rybářství
Haluzíková Michaela,  Ing.595 622 566
B509
referent pro lesní hospodářství a myslivost, dotace
Hujíková Kateřina,  Mgr.595 622 504
B511
referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), koordinovaná stanoviska
Chroboková Marcela,  Ing.595 622 807
B512
referent pro geologii a horní zákon
Jakubíková Plchová Zuzana,  Ing.595 622 717
B513
referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (SEA)
Krahulec Markéta,  Ing., Ph.D.595 622 586
B508
referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), koordinovaná stanoviska
Mizerová Lucie,  Ing.595 622 394
B510
referent pro odpadové hospodářství
Síbrová Marcela,  Ing.595 622 988
B509
referent pro lesní hospodářství a myslivost, dotace
Šancerová Naděžda,  Ing.595 622 597
B512
referent pro geologii a horní zákon
Šubrtová Bohumila,  Ing.595 622 533
B513
referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), koordinovaná stanoviska
Turský Ondřej,  Mgr.et Mgr.595 622 391
B509
referent pro lesní hospodářství a myslivost, dotace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.