Menu

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jan Filgas vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství: Jan Filgas, Ing.
kancelář: A521
tel.: 595 622 387
e‑mail: jan.filgas@msk.cz


Seznam zaměstnanců

Odbor životního prostředí a zemědělství

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Filgas Jan, Ing.595 622 387
A521
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Franková Simona595 622 388
A520
asistentka
Palová Kateřina, Mgr.595 622 226
A535
právník
Rezáková Olga, DiS.595 622 384
A517
právní asistent
Sova Aleš, JUDr., DiS., Ph.D.595 622 401
A535
právník
Vaďurová Karin, Ing.595 622 820
A517
ekonom

Oddělení vodního hospodářství

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Heczková Lenka, Ing. Bc.595 622 683
B516
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Hradil Jakub, Ing.595 622 695
B515
referent pro vodní hospodářství (provozování vodovodů a kanalizací)
Hrnčárková Lenka, Ing.595 622 446
B517
referent pro vodní hospodářství (sanace)
Kadlecová Eva, Ing.595 622 572
B515
referent pro vodní hospodářství
Klenková Irena, Mgr.595 622 685
B518
referent pro vodní hospodářství
Kroupová Jana, Ing.595 622 692
B517
referent pro vodní hospodářství (dotace)
Pazderníková Milena, Ing.595 622 936
B518
referent pro vodní hospodářství (provozování vodovodů a kanalizací)
Třaskošová Táňa, Ing.595 622 919
B518
referent pro vodní hospodářství

Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Bruštík Marek, Ing.595 622 479
A510
vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence
Bartečková Simona, Ing.595 622 687
A546
referent pro integrovanou prevenci
Bláha Petr, Ing.595 622 281
A548
referent pro integrovanou prevenci
Dreksa Michal, Ing.595 622 392
A546
referent pro integrovanou prevenci
Dubnická Lucie, Ing.595 622 747
A509
referent pro ochranu ovzduší
Hadamčíková Karin, Ing.595 622 577
A548
referent pro integrovanou prevenci
Hybnerová Radmila, Ing.595 622 927
A508
referent pro ochranu ovzduší
Chlapek Michal, Ing.595 622 769
A508
referent pro ochranu ovzduší
Koloničná Lucie, Ing., Ph.D.595 622 462
A509
referent pro ochranu ovzduší
Kostovský Daniel, Ing.595 622 534
A508
referent pro ochranu ovzduší
Kroupa Ondřej, Ing.595 622 998
A546
referent pro integrovanou prevenci
Štěpánková Jana, Ing. Mgr.595 622 480
A548
referent pro integrovanou prevenci

Oddělení ochrany přírody a zemědělství

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Ryšková Monika, Ing., MBA595 622 688
B507
vedoucí oddělení ochrany přírody a zemědělství
Byrtusová Lenka, Ing.595 622 909
B508
Drábek Daniel, Mgr.595 622 714
B509
referent pro ochranu přírody a krajiny
Frančík Jiří, Ing.595 622 393
B506
referent pro ochranu zemědělského půdního fondu
Gacka Michal, Ing.595 622 469
B505
referent pro ochranu přírody a krajiny
Habustová Tereza, Ing.595 622 691
B508
Hoňková Natálie, Mgr.595 622 641
B505
referent pro ochranu přírody a krajiny
Klišová Renata, Ing.595 622 530
B506
referent pro ochranu zemědělského půdního fondu
Neuwirtová Vladana, Bc.595 622 532
B509
referent pro ochranu přírody a krajiny
Olšovská Marie, Mgr.595 622 955
B520
referentka pro ochranu přírody a krajiny
Peichlová Lenka, Ing.595 622 385
B510
referent pro ochranu přírody a krajiny (náhrady škody dle zákona č. 115/2000 Sb.)
Šorfová Gabriela, Ing.595 622 693
B510
referent pro ochranu přírody a EVVO
Zvolánková Simona, Ing.595 622 265
B520
referent pro ochranu přírody a krajiny (CITES)

Oddělení odpadového hospodářství

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Rásocha Michal, Ing., MBA595 622 383
A514
vedoucí oddělení odpadového hospodářství
Durčáková Kateřina, Ing.595 622 684
A516
referent pro odpadové hospodářství
Hellemannová Jana, Ing.595 622 386
A513
referent pro odpadové hospodářství
Hermová Kateřina, Ing.595 622 381
A537
referent pro odpadové hospodářství
Kafková Dagmar, Ing.595 622 565
A513
referent pro odpadové hospodářství
Konečná Rotterová Iveta, Mgr.595 622 686
A513
referent pro odpadové hospodářství
Machotková Libuše, Ing.595 622 723
A516
referent pro odpadové hospodářství
Pastuszková Markéta, Mgr.595 622 618
A516
referent pro odpadové hospodářství
Rafaj David, Ing.595 622 297
A537
referent pro prevenci závažných havárií
Šoltysová Lenka, Ing.595 622 665
A537
referent pro odpadové hospodářství

Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Kučová Dana, Ing.595 622 907
A515
vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
Balonová Jana, Ing.595 622 993
B519
referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), koordinovaná stanoviska
Haluzíková Michaela, Ing.595 622 566
A512
referent pro lesní hospodářství a myslivost, dotace
Hamplová Táňa, Ing.595 622 594
B519
referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (SEA)
Hujíková Kateřina, Mgr.595 622 504
B519
referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), koordinovaná stanoviska
Jakubíková Plchová Zuzana, Ing.595 622 717
A518
referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (SEA)
Krahulec Markéta, Ing., Ph.D.595 622 586
A518
referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), koordinovaná stanoviska
Mizerová Lucie, Ing.595 622 394
A511
referent pro lesní hospodářství a myslivost
Owczarzyová Irena, Ing.595 622 291
A511
projektový manažer
Síbrová Marcela, Ing.595 622 988
A511
referent pro lesní hospodářství a myslivost, dotace
Šancerová Naděžda, Ing.595 622 597
A518
referent pro geologii a horní zákon
Šubrtová Bohumila, Ing.595 622 533
A518
referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), koordinovaná stanoviska
Turčová Barbora, Ing.595 622 118
A511
referent pro lesní hospodářství a myslivost
Turský Ondřej, Mgr.et Mgr.595 622 391
A512
referent pro lesní hospodářství a myslivost, dotace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.