Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Odbor školství, mládeže a sportu

Libor Lenčo vedoucí odboru: Libor Lenčo, PaedDr.
kancelář: F304
tel.: 595 622 342
e-mail: libor.lenco@msk.cz


Seznam zaměstnanců

Odbor školství, mládeže a sportu

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Lenčo Libor,  PaedDr. 595 622 342  F304 vedoucí odboru
Sobolová Michaela 595 622 341  F303 asistentka vedoucího odboru
Horníčková Andrea,  Mgr. 595 622 921  F421 právník (poradenská a konzultační činnost v oblasti školství v přenesené působnosti a v oblasti pracovněprávních vztahů)
Matějová Alexandra 595 622 602  F303 právní asistentka
Trykar Miroslav,  Mgr. 595 622 359  F421 právník (poradenská a konzultační činnost v oblasti školství v přenesené působnosti a v oblasti pracovněprávních vztahů)

ŠMS - oddělení správy škol

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Šmídová Stanislava,  PaedDr. 595 622 474  F315 vedoucí oddělení správy škol
Holoušková Marta,  Bc. 595 622 365  F322 referent správy škol a školských zařízení (vedení školského rejstříku SŠ a VOŠ, zřizovací listiny, aktualizace databáze škol a školských zařízení, uznávání výsledků zahraničního vzdělání)
Jakubithová Lea 595 622 956  F321 referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Ostrava-město)
Josieková Libuše,  PhDr. 595 622 348  F322 referent správy škol a školských zařízení (metodická a konzultační činnost v oblasti správy mateřských a základních škol a pedagogicko-psychologických poraden, uznávání výsledků zahraničního vzdělání)
Lesová Ivana 595 622 346  F320 referent pro databázi škol, statistické výkaznictví a školské matriky (zabezpečení databáze škol a školských zařízení, sběr dat statistického výkaznictví, školská matrika, školské rady)
Nyklová Pavla 595 622 358  F321 referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Opava a Karviná)
Řeháčková Libuše,  DiS. 595 622 737  F321 referent pro organizaci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (zpracování odborných agend v oblasti správního řízení a organizace vzdělávání - školy a školská zařízení okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek, Bruntál)
Řezníčková Ivana,  Bc., DiS. 595 622 411  F322 referent správy škol a školských zařízení (vedení školského rejstříku MŠ a ZŠ, zřizovací listiny, aktualizace databáze škol a školských zařízení, uznávání výsledků zahraničního vzdělání)
Serafinová Petra,  Ing. 595 622 399  F322 referent správy škol a školských zařízení (metodická a konzultační činnost v oblasti správy středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol); zástupce vedoucí oddělení
Šimíčková Michaela,  Ing. 595 622 236  F320 referent správy škol a personální agendy (personální agenda ředitelů škol a školských zařízení, uznávání výsledků zahraničního vzdělání)
Šveda Pavel,  Ing. 595 622 424  F322 referent správy škol a školských zařízení (uznávání výsledků zahraničního vzdělání, metodická a konzultační činnost v oblasti správy základních uměleckých škol a školských zařízení)
Volná Martina 595 622 398  F320 referent pro konkurzní řízení (konkurzní řízení na funkci ředitele školy a školského zařízení zřizovaných krajem, vedení agendy nepřítomnosti a dovolené ředitelů)

ŠMS - oddělení rozvoje vzdělávání

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Kadlecová Šárka,  Ing. 595 622 274  F313 vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání
Kadrnková Pavlína,  Ing. 595 622 144  F321 referent pro rozvoj vzdělávání (další vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, věcný manažer projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje)
Kaláčová Petra,  Ing. 595 622 437  F312 referent pro rozvojové programy v oblasti vzdělávání (projektová činnost, rozvoj lidských zdrojů v rámci programů EU, příp. EHP a Norských fondů, konzultace, koordinace a odborná pomoc v oblasti projektové činnosti škol a školských zařízení zřizovaných MSK, věcný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
Krakovková Raděvičová Aneta,  Mgr. 595 622 613  F307 referent pro rozvoj vzdělávání (věcný manažer pro přípravu, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, věcný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
Kubíčková Hana,  Mgr. 595 622 363  F308 referent pro rozvoj vzdělávání (oblast vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků nadaných v rámci předškolního a základního vzdělávání, oblast poradenského systému)
Kubiena Roman,  Mgr. Bc. 595 622 334  F312 referent pro rozvojové programy v oblasti vzdělávání (projektová činnost - finanční zdroje EU, příp. EHP a Norských fondů; konzultace a koordinace v oblasti projektové činnosti škol a školských zařízení zřizovaných MSK, věcný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
Martinásková Václava,  Ing. 595 622 468  F308 referent pro rozvoj vzdělávání (školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, multikulturní vzdělávání, zájmové vzdělávání, školská výchovná a ubytovací zařízení, věcný garant pro přípravu a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání)
Nytrová Andrea,  Ing. 595 622 637  F308 referent pro rozvoj vzdělávání (střední odborné vzdělávání s maturitní zkouškou, vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, vzdělávání nadaných žáků a studentů v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, věcný garant pro přípravu a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, vedoucí odborný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
Plačková Zuzana,  Mgr. 595 622 251  F312 referent pro rozvoj vzdělávání (vyšší odborné vzdělávání, programy mezinárodní spolupráce, programy a projekty v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, věcný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
Plačková Denisa,  Mgr. 595 622 639  F308 věcný manažer projektu (věcný manažer projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, věcný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
Smažák Petr,  Ing. 595 622 338  F312 referent pro rozvoj vzdělávání (střední odborné vzdělávání s výučním listem a s maturitní zkouškou, střední vzdělávání bez výučního listu a bez maturitní zkoušky, školská účelová zařízení, věcný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
Ševčíková Magdaléna,  Mgr. 595 622 293  F307 referent pro rozvoj vzdělávání (střední všeobecné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, příprava a implementace datového skladu pro oblast školství, koordinace přípravy dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, garant webových stránek pro oblast školství); zástupce vedoucí oddělení
Trombíková Jana,  Ing. 595 622 368  F312 referent pro rozvoj vzdělávání (základní umělecké vzdělávání, vzdělávání v oblasti ICT, rozvojové programy a projekty ve vzdělávání v oblasti ICT)
Vegrichtová Jitka,  Bc. 595 622 516  F307 referent pro rozvoj vzdělávání (předškolní a základní vzdělávání, zařízení školního stravování, jazykové vzdělávání, vzdělávání cizinců, koordinace zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, věcný garant pro přípravu a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání)
Vondráčková Jitka,  Mgr. 595 622 671  F320 matematik a analytik (analytická činnost v oblasti vzdělávání, rozvoj informačního systému pro oblast vzdělávání)
Žižková Kristýna,  Ing. 595 622 472  F307 referent pro rozvoj vzdělávání (věcný manažer pro přípravu, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, věcný garant projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)

ŠMS - oddělení mládeže a sportu

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Cinař Daniel,  Ing., DiS. 595 622 344  F313 vedoucí oddělení mládeže a sportu
Matějková Andrea,  Mgr. 595 622 337  F222 referent pro prevenci sociálně patologických jevů a dotace
Matoušek Pavel,  Ing. 595 622 161  F222 referent pro rozvoj sportu a dotace
Odstrčilíková Ivana,  Bc. 595 622 441  F221 referent pro dotační programy a dotace
Pokluda František,  Mgr. 595 622 420  F305 referent pro soutěže, školní tělovýchovu a dotace
Schenk Ondřej,  Ing. 595 622 250  F222 referent pro rozvoj sportu a dotace

ŠMS - oddělení přímých nákladů

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Kožuszniková Ywetta,  Bc., DiS. 595 622 292  F415 vedoucí oddělení přímých nákladů
Bínová Pavlína,  Mgr. 595 622 145  F314 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Bruntál, Kopřivnice)
Gavorová Vendula,  Ing. 595 622 515  F314 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Frýdlant nad Ostravicí, Rýmařov, Třinec)
Hojecká Petra,  Ing., DiS. 595 622 283  F314 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecních školy - Ostrava - Poruba, Moravská a Slezská Ostrava)
Jaglářová Monika,  Ing. 595 622 343  F420 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Bílovec, Hlučín, Kravaře)
Klečková Hana,  Ing. 595 622 513  F417 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (rozpočet mezd krajských škol - střední odborné školy, speciální ZŠ; gymnázia - okres Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín)
Kociánová Taťána,  Ing. 595 622 404  F420 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Karviná, Orlová, Jablunkov)
Kružberská Kateřina,  Ing. 595 622 963  F418 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (metodik pro účelové prostředky, zúčtování se státním rozpočtem)
Kubienová Pavla,  Mgr. 595 622 931  F418 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (normativy obecních škol, rozpočet přímých nákladů obecních škol - Nový Jičín)
Lekki Simona,  Ing. 595 622 432  F417 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (rozpočet mezd krajských škol - střední školy, dětské domovy, speciální ZŠ; základní um. školy - okres Bruntál, Nový Jičín; gymnázia - okres Bruntál, Ostrava)
Mantheeová Pavla,  Mgr. 595 622 585  F420 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Bohumín, Krnov, Vítkov)
Pokorná Šárka,  Ing. 595 622 351  F420 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy -Odry, Frýdek-Místek)
Poledníková Jana,  Ing. 595 622 296  F417 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (rozpočet mezd krajských škol - střední školy, speciální ZŠ a MŠ, domovy mládeže; základní um. školy - okres Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Ostrava)
Rečková Andrea,  Ing. 595 622 330  F418 koordinátor rozpočtu a metodiky rozpisu státních prostředků; zástupce vedoucí oddělení
Straková Alexandra,  DiS. 595 622 435  F418 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Opava)
Vavříková Jarmila,  Ing. 595 622 405  F314 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Ostrava-Jih, Mariánské Hory, Petřkovice)
Vernerová Marie,  Ing. 595 622 294  F314 referent rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (obecní školy - Český Těšín, Havířov, Frenštát pod Radhoštěm)
Vráželová Renata,  Ing. 595 622 406  F417 referent pro normativy (normativy krajských škol, rozpočet mezd krajských škol - pedagogicko-psychologické poradny, střední školy)

ŠMS - oddělení financování škol

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Haščáková Pavlína,  Ing. 595 622 615  F305 vedoucí oddělení financování škol
Bozenhardová Jana,  Ing. 595 622 817  F316 referent pro financování škol a dotace (financování provozu)
Chroboková Kamila,  Ing. 595 622 314  F419 referent pro financování škol a dotace (financování provozu, autoprovoz)
Jadviščoková Hana,  Ing. 595 622 458  F221 referent pro financování škol a dotace (finanční operace, dotace)
Janešíková Markéta,  Bc. 595 622 238  F419 eferent pro financování škol a dotace (financování provozu, autoprovoz)
Jelínková Andrea,  Ing. 595 622 407  F316 referent pro financování škol a dotace (financování provozu)
Kaňoková Markéta,  Ing. 595 622 922  F221 referent pro financování škol a dotace (finanční operace, dotace)
Marcalíková Kateřina,  Bc. 595 622 512  F419 referent pro financování škol a dotace (financování provozu)
Papírníková Pavla 595 622 352  F221 referent pro financování škol a dotace (finanční operace, dotace)
Pauková Iveta,  Ing. 595 622 425  F319 referent pro financování škol a dotace (soukromé školy Ostrava, Frýdek-Místek, soutěže)
Pavlíková Barbora,  Ing. 595 622 402  F319 referent pro financování škol a dotace (soukromé školy Karviná, Bruntál, Opava, soutěže)
Ševčáková Věra,  Ing. 595 622 295  F316 referent pro financování škol a dotace (financování provozu, rozpočet odboru, zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem kraje); zástupce vedoucí oddělení
Tataláková Michaela,  Ing. 595 622 960  F419 referent pro financování škol a dotace (financování provozu)
Valečková Eva,  Ing. 595 622 757  F319 referent pro financování škol a dotace (soukromé školy Ostrava, Nový Jičín)
Vyvialová Lucie,  Ing. 595 622 408  F316 referent pro financování škol a dotace (financování provozu, projekty)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.