koronaweb
Menu

Odbor sociálních věcí

Aleš Neuwirth vedoucí odboru sociálních věcí: Aleš Neuwirth, Mgr.
kancelář: F204
tel.: 595 622 150
e-mail: ales.neuwirth@msk.cz


Seznam zaměstnanců

Odbor sociálních věcí

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Neuwirth Aleš,  Mgr.595 622 150
F204
vedoucí odboru sociálních věcí
Strakošová Karin595 622 151
F203
asistentka
Šenkýřová Veronika,  Mgr.595 622 706
F206
právník

Oddělení rozvoje sociálních služeb

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Svobodová Gabriela,  Mgr.595 622 987
F213
vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb
Čtveráčková Hana,  Mgr., DiS.595 622 647
F215
referent pro sociální služby (stížnosti, příspěvkové organizace)
Hančin Peter,  Bc.595 622 279
F218
referent pro sociální služby (koordinátor pro romské záležitosti)
Havláková Petra,  Mgr.595 622 162
F218
referent pro sociální služby (prevence kriminality)
Hrbáčová Pavlína,  Mgr.595 622 658
F215
referent pro sociální služby (senioři, senior pointy, senior pasy)
Labounková Denisa,  Mgr., DiS.595 622 930
F219
referentka pro sociální služby
Marková Jitka,  Mgr. Bc.595 622 762
F218
referent pro sociální služby (protidrogová politika)
Miklušák Radim,  Bc.595 622 934
F219
referent pro sociální služby (podpora služeb v souvislosti s mimořádnými situacemi)
Szotkowská Andrea,  Bc., DiS.595 622 482
F219
referent pro sociální služby (rozvoj služeb pro osoby se zdravotním postižením)
Valentová Michaela,  Mgr.595 622 649
F219
referent pro sociální služby (krajský koordinátor procesu plánování rozvoje sociálních služeb)

Oddělení sociální ochrany

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Hrbáčková Eva,  Mgr.595 622 590
F205
vedoucí oddělení sociální ochrany
Barabaschová Kateřina,  Bc.595 622 467
F216
referent pro sociálně-právní ochranu dětí (náhradní rodinná péče)
Drijáková Irena,  Mgr., DiS.595 622 539
F218
referent pro sociální ochranu (metodik, opatrovnictví, zvláštní příjemce dávek)
Hečková Žaneta,  Mgr.595 622 976
F207
referent pro sociálně-právní ochranu dětí (pověření k výkonu SPOD, státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP)
Kadulová Tereza,  Bc.595 622 147
F207
referent pro sociálně právní ochranu dětí
Klinkeová Andrea,  Mgr.595 622 142
F217
referent pro sociální ochranu (rodiny s dětmi, sociální kuratela, osoby v příjmové nedostatečnosti, dotace na výkon sociální práce na obci)
Maňák Radek,  Mgr.595 622 428
F206
referent pro sociálně-právní ochranu dětí (kolizní opatrovnictví, stížnosti, metodika SPOD)
Martínková Pavla,  Mgr.595 622 644
F216
referent pro sociálně právní ochranu dětí (státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP, syndrom CAN)
Petrů Adéla,  Mgr.595 622 426
F217
referent sociální ochrany (osoby se zdravotním postižením, senioři a pečující osoby, opatrovnictví)
Prasková Andrea,  Bc., DiS.595 622 799
F207
referent pro sociálně právní ochranu dětí (náhradní rodinná péče)
Schindlerová Gabriela,  Mgr., DiS.595 622 787
F206
právník
Sokolová Kateřina,  Bc.595 622 453
F216
referent pro sociálně-právní ochranu dětí (náhradní rodinná péče)
Ševečková Renata,  Bc.595 622 485
F217
referent pro sociálně právní ochranu dětí (standardy kvality SPOD, preventivní a poradenská činnost SPOD, kuratela pro děti a mládež)
Škovránová Martina,  Mgr.595 622 750
F217
referent pro sociální ochranu (osoby se zdravotním postižením, senioři a pečující osoby, opatrovnictví)
Zapletalová Renáta,  Mgr., DiS.595 622 765
F216
referent pro sociálně-právní ochranu dětí (pověření k výkonu SPOD, správní řízení SPOD)

Oddělení ekonomické

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Bruštíková Eva,  Ing.595 622 421
F213
vedoucí oddělení ekonomického
Adamusová Jana595 622 156
F220
referent pro ekonomické činnosti (vyúčtování dotací)
Becková Ivana,  Ing.595 622 624
F214
referent pro ekonomické činnosti (dotace)
Grochalová Kateřina Marta,  Ing.595 622 458
F214
referentka pro ekonomické činnosti
Himlarová Markéta,  Ing.595 622 753
F214
referent pro ekonomické činnosti (dotace)
Horsáková Lenka,  Ing.595 622 454
F220
referent pro ekonomické činnosti (příspěvkové organizace kraje)
Kačerovská Marcela,  Ing.595 622 651
F203
referent pro ekonomické činnosti (příspěvkové organizace kraje)
Muczková Irena,  Ing.595 622 982
F214
referent pro ekonomické činnosti (dotace)
Vágnerová Daniela,  Ing.595 622 456
F214
referent pro ekonomické činnosti (dotace)
Weniger Alice,  Mgr. Bc.595 622 463
F220
referent pro ekonomické činnosti (příspěvkové organizace kraje)
Zymová Lucie,  Ing.595 622 152
F220
referent pro ekonomické činnosti

Oddělení správy sítě sociálních služeb

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Somerlíková Hana,  Ing., Ph.D.595 622 252
F205
vedoucí oddělení správy sítě sociálních služeb
Běhálková Karin,  Mgr.595 622 741
F212
referent financování sociálních služeb
Hellerová Markéta,  Mgr. Bc.595 622 282
F206
právník
Herrmannová Iva,  Bc., DiS.595 622 581
F208
referent správy sítě sociálních služeb (registrace)
Kociánová Zuzana,  Ing.595 622 349
F212
referent správy sítě sociálních služeb (dotace, vyrovnávací platba, informační systém)
Olbrichtová Marta,  Mgr.595 622 158
F208
referent správy sítě sociálních služeb (registrace)
Tomisová Kateřina,  Mgr.595 622 660
F208
referent správy sítě sociálních služeb (krajská síť sociálních služeb)
Vránová Pavla,  Ing.595 622 422
F212
referent financování sociálních služeb
Zapletalová Adéla,  Ing.595 622 768
F212
individuální projekty kraje
Zifčáková Xenie,  Ing.595 622 805
F212
referent správy sítě sociálních služeb (dotace, vyrovnávací platba)
Zonková Martina,  Ing.595 622 751
F208
referent správy sítě sociálních služeb (registrace)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.