Menu

Odbor krajský stavební úřád

Renata Chrástková pověř. vedením odboru: Renata Chrástková, Ing.
kancelář: A600
tel.: 595 622 818
e‑mail: renata.chrastkova@msk.cz

Seznam zaměstnanců

Odbor krajský stavební úřad

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Chrástková Renata, Ing.595 622 818
A600
pověř. vedením odboru
Kedroňová Irena595 622 819
A601
asistentka
Adamčíková Lenka, Ing.595 622 560
B518
referent pro vodní hospodářství
Bačáková Ivana, Ing.595 622 958
E415
referent pro záležitosti stavebního řádu
Berečková Markéta, Bc.595 622 964
E417
referent pro záležitosti stavebního řádu
Bučková Jana, Ing.595 622 673
E415
referent pro záležitosti stavebního řádu
Chroboková Marcela, Ing.595 622 807
B512
referent pro geologii a horní zákon
Jarošová Miluška, JUDr.595 622 273
A446
právník
Koláčková Renáta, Ing.595 622 434
A446
referent pro záležitosti stavebního řádu
Kolář Pavel, Ing.595 622 163
E107
referent pro silniční hospodářství (ukládání podzemních vedení)
Krenželoková Aneta, Ing.595 622 483
E415
referent pro záležitosti stavebního řádu
Krupníková Hana, Ing. arch.595 622 959
E409
referent pro územní plánování (pořizovatel)
Kuglerová Kateřina, Mgr.595 622 529
E416
právník
Lošáková Lenka, Ing.595 622 552
E411
referent pro záležitosti stavebního řádu
Lyková Miluše, Ing.595 622 974
E417
referent pro záležitosti stavebního řádu
Mička Michal, Ing.595 622 117
E116
referent pro silniční hospodářství (silniční správní úřad – Severozápad)
Mičulková Renáta, Mgr.595 622 690
B519
referent pro vodní hospodářství
Michlíková Pavla, Ing.595 622 942
E411
referent pro záležitosti stavebního řádu
Niklová Barbora, Mgr.595 622 795
A105
právník (odvolací řízení)
Pásztor Kolaříková Kamila, Mgr.595 622 580
E416
právník
Samcová Ivana595 622 698
E411
administrativní referent
Staňková Pavlína, Ing.595 622 731
E416
referent pro záležitosti stavebního řádu
Ševčíková Zuzana, Ing.595 622 135
E417
referent pro záležitosti stavebního řádu
Šimíčková Helena, Ing.595 622 224
E411
referent pro záležitosti stavebního řádu
Ulčák Dušan Jiří, Mgr.595 622 382
A446
právník

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.