Menu

Odbor investiční a majetkový

Libor Vajda vedoucí odboru investičního a majetkového: Libor Vajda, Ing. Bc.
kancelář: F404
tel.: 595 622 527
e‑mail: libor.vajda@msk.cz


Seznam zaměstnanců

Odbor investiční a majetkový

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Vajda Libor, Ing. Bc.595 622 527
F404
vedoucí odboru investičního a majetkového
Návratová Miroslava, Bc.595 622 608
F403
asistentka

Oddělení investičních dotací a technické podpory

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Janák Michal, Ing.595 622 829
F405
vedoucí oddělení investičních dotací a technické podpory
Fábryová Radomíra, Mgr.595 622 287
F421
investiční referent (administrace dotací příspěvkovým organizacím kraje)
Grochol Rostislav, Mgr.595 622 277
F421
investiční referent
Heřmanská Karolína, Ing.595 622 977
F421
investiční referent
Chlopčíková Eva, Mgr.595 622 559
F405
právník oddělení
Kollarová Marie, Ing.595 622 579
F421
investiční referent (administrace dotací příspěvkovým organizacím kraje)
Kubíková Renata, Ing.595 622 904
F422
ekonom odboru
Neuwirthová Pavlína, Bc.595 622 300
F422
investiční referent (provoz a rozvoj aplikace pro správu a reprodukci majetku kraje, administrace dotací příspěvkovým organizacím kraje)
Rumpová Lenka, Ing., DiS.595 622 514
F422
ekonom investičních akcí reprodukce majetku kraje v odvětví školství, mládeže a sportu a v odvětví sociálních věcí
Staniek Martin, Ing.595 622 201
F422
investiční referent
Sýkora Pavel, Ing.595 622 975
F422
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Šigutová Vladislava, Ing.595 622 409
F416
investiční referent (provoz, rozvoj a metodická činnost v rámci aplikace pro správu a reprodukci majetku kraje)

Oddělení majetkové

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Novotný Aleš, JUDr.595 622 947
F413
vedoucí oddělení majetkového
Břenková Iveta, Ing.595 622 788
F416
majetkoprávní referent a ekonom – rozpočtář na úseku správy majetku
Dřímalová Kamila, Ing.595 622 416
F414
majetkoprávní referent
Hrabalová Marcela, Ing.595 622 472
F412
Kelišková Michala, Ing.595 622 905
F412
ekonom – rozpočtář na úseku správy majetku
Konkolská Jana, Ing.595 622 583
F412
majetkoprávní referent (integrovaná výjezdová centra)
Kotula Bronislav, Bc.595 622 475
F412
majetkový referent
Krompolc Lukáš, Ing.595 622 455
F414
majetkoprávní referent (odvětví školství)
Ločárek Miroslav, Mgr.595 622 460
F416
majetkoprávní referent
Neničková Radmila, Bc.595 622 991
F416
majetkoprávní referent (převody silničních pozemků)
Rabiecová Jana, Ing.595 622 918
F414
majetkoprávní referent a ekonom-rozpočtář na úseku správy majetku
Šímová Veronika, Mgr.595 622 937
F412
právník
Šustková Alena, Bc.595 622 417
F414
majetkoprávní referent (odvětví školství)
Zornová Hana, Mgr.595 622 429
F413
majetkoprávní referent (odvětví zdravotnictví, sociálních věcí, letiště Mošnov)

Oddělení realizace investičních akcí

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Jalůvka Martin, Ing.595 622 668
F405
vedoucí oddělení realizace investičních akcí
Bělíčková Martina, Ing.595 622 663
F407
investiční referent
Čmielová Andrea, Ing.595 622 980
F407
investiční referent
Dokoupil Jiří, Ing.595 622 239
F408
investiční referent (příprava a realizace dopravních staveb)
Hrbáčová Zuzana, Ing.595 622 776
F406
investiční referent
Chlumecká Ivana, Ing.595 622 995
F408
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Juráková Renata, Ing.595 622 607
F408
ekonom akcí reprodukce majetku kraje v odvětvích kultury a zdravotnictví
Kamrádová Simona, Ing.595 622 360
F406
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Kocich Petr, Ing.595 622 722
A507
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Körbelová Jindřiška, Ing.595 622 182
F406
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Krejčová Lenka, Ing.595 622 669
F407
investiční referent
Ledvoňová Pavlína, Ing.595 622 433
F408
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Štěpáníková Martina, Bc.595 622 528
F408
investiční referent
Usvaldová Lucie, Bc.595 622 423
F407
investiční referent
Valový Ivo, Ing.595 622 828
A507
investiční referent
Večeřa Jiří, Ing.595 622 364
F406
investiční referent (příprava a realizace dopravních staveb

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.