koronaweb
Menu

Odbor investiční a majetkový

Libor Vajda vedoucí odboru investičního a majetkového: Libor Vajda, Ing. Bc.
kancelář: G406
tel.: 595 622 527
e-mail: libor.vajda@msk.cz


Seznam zaměstnanců

Odbor investiční a majetkový

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Vajda Libor,  Ing. Bc.595 622 527
G406
vedoucí odboru investičního a majetkového
Návratová Miroslava,  Bc.595 622 608
G407
asistentka
Kubíková Renata,  Ing.595 622 904
H427
ekonom odboru

Oddělení investičních dotací a technické podpory

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Staniek Martin,  Ing.595 622 201
G408
vedoucí oddělení investičního
Blažková Alžběta,  Ing.595 622 828
G302
investiční referent (administrace dotací příspěvkovým organizacím kraje, příprava a realizace pozemních staveb)
Fábryová Radomíra,  Mgr.595 622 287
G304
investiční referent (administrace dotací příspěvkovým organizacím kraje)
Chlopčíková Eva,  Mgr.595 622 559
H426
právník oddělení
Jalůvka Martin,  Ing.595 622 668
G302
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Janák Michal,  Ing.595 622 829
G304
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb, zavádění BIM)
Kollarová Marie,  Ing.595 622 579
G303
investiční referent (administrace dotací příspěvkovým organizacím kraje)
Neuwirthová Pavlína,  Bc.595 622 300
H427
investiční referent (provoz a rozvoj aplikace pro správu a reprodukci majetku kraje, administrace dotací příspěvkovým organizacím kraje)
Popadinec Petr,  Bc.595 622 669
G420
majetkoprávní referent (převody silničních pozemků)
Rumpová Lenka,  Ing., DiS.595 622 514
H427
ekonom investičních akcí reprodukce majetku kraje v odvětví školství, mládeže a sportu a v odvětví sociálních věcí
Šigutová Vladislava,  Ing.595 622 409
H427
investiční referent (provoz, rozvoj a metodická činnost v rámci aplikace pro správu a reprodukci majetku kraje)

Oddělení majetkové

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Novotný Aleš,  JUDr.595 622 947
G416
vedoucí oddělení majetkového
Břenková Iveta,  Ing.595 622 788
G420
majetkoprávní referent a ekonom - rozpočtář na úseku správy majetku
Dřímalová Kamila,  Ing.595 622 416
G421
majetkoprávní referent
Kelišková Michala,  Ing.595 622 905
G422
ekonom - rozpočtář na úseku správy majetku
Konkolská Jana,  Ing.595 622 583
G422
majetkoprávní referent (integrovaná výjezdová centra)
Kotula Bronislav,  Bc.595 622 475
G422
majetkový referent
Krompolc Lukáš,  Ing.595 622 455
G421
majetkoprávní referent (odvětví školství)
Neničková Radmila,  Bc.595 622 991
G420
majetkoprávní referent (převody silničních pozemků)
Rabiecová Jana,  Ing.595 622 918
G421
majetkoprávní referent a ekonom-rozpočtář na úseku správy majetku
Staněk Tomáš,  Mgr.595 622 776
G418
právník
Štefek Martin,  Ing.595 622 460
G420
majetkoprávní referent (průmyslová zóna Nošovice, Barbora)
Šustková Alena,  Bc.595 622 417
G421
majetkoprávní referent (odvětví školství)
Zornová Hana,  Mgr.595 622 429
G418
majetkoprávní referent (odvětví zdravotnictví, sociálních věcí, letiště Mošnov)

Oddělení realizace investičních akcí

jméno a příjmenítelefon
kancelář
funkce
Kožusznik Jaromír,  Ing.595 622 277
G304
pověřen vedením oddělení realizace investičních akcí - investiční referent (metodická činnost, příprava a realizace staveb na letišti Leoše Janáčka Ostrava)
Dokoupil Jiří,  Ing.595 622 239
H425
investiční referent (příprava a realizace dopravních staveb)
Drápela Boris,  Ing.595 622 965
H426
investiční referent (příprava a realizace dopravních staveb)
Hendrych Štěpán,  Ing.595 622 663
H425
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Hlaváč Břetislav,  Ing.595 622 973
H426
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Chlumecká Ivana,  Ing.595 622 995
H425
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Juráková Renata,  Ing.595 622 607
H426
ekonom akcí reprodukce majetku kraje v odvětvích kultury a zdravotnictví
Kamrádová Simona,  Ing.595 622 360
G303
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Kocich Petr,  Ing.595 622 722
G302
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Körbelová Jindřiška,  Ing.595 622 182
G303
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Ledvoňová Pavlína,  Ing.595 622 433
H425
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Sýkora Pavel,  Ing.595 622 975
G302
investiční referent (příprava a realizace pozemních staveb)
Večeřa Jiří,  Ing.595 622 364
G304
investiční referent (příprava a realizace dopravních staveb

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.