Dotační programy - Kultura, památková péče

Vyhlášené dotační programy - kultura a památková péče

Vyhlášené dotační programy v roce 2020

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021 Ing. Hana Vídenská
tel. 595 622 790
hana.videnska@msk.cz
od 9. 11. 2020 do 27. 11. 2020  
Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021 Ing. Šárka Bělecká
tel. 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
od 2. 11. 2020 v 9:00 do 23:59 27. 11. 2020  

Vyhlášené dotační programy v roce 2019

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020 Ing. Šárka Bělecká
tel. 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
od 16. 11. 2019 do 3. 12. 2019
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 Mgr. Karin Vitásková
tel. 595 622 677
karin.vitaskova@msk.cz
od 2. 12. 2019 do 6. 1. 2020
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020 (PPA NM 2020) Ing. Hana Vídenská
tel. 595 622 790
hana.videnska@msk.cz
od 12. 11. 2019 do 29. 11. 2019

Vyhlášené dotační programy v roce 2018

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ing. Karin Veselá
tel. 595 622 970
karin.vesela@msk.cz
od 3. 12. 2018 do 31. 12. 2018
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 Mgr. Karin Vitásková
tel. 595 622 677
karin.vitaskova@msk.cz
od 1. 12. 2018 do 3. 1. 2019
Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019 Ing. Šárka Bělecká
tel. 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
Bc. Olga Nedopilová
tel. 595 622 576
olga.nedopilova@msk.cz
od 13. 11. 2018 do 29. 11. 2018
Dotační program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020 Mgr. Karin Vitásková
tel. 595 622 677
karin.vitaskova@msk.cz
Bc. Zuzana Madejová, DiS.
tel. 595 622 650
zuzana.madejova@msk.cz
od 1. 10. 2018 do 15. 10. 2018

Vyhlášené dotační programy v roce 2017

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018 Ing. Kateřina Schweidler
tel. 595 622 944
katerina.schweidler@msk.cz
od 1. 12. 2017 do 10. 1. 2018
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 Mgr. Karin Vitásková
tel. 595 622 677
karin.vitaskova@msk.cz
od 1. 12. 2017 do 10. 1. 2018
Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018 Ing. Šárka Bělecká
tel. 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
od 1. 12. 2017 do 5. 1. 2018
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 28. 2. 2017 do 8. 3. 2017
frame-scrollup