Menu

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2024 a 2025

Termín podání žádosti o dotaci je 22. 3. 2024 – 4. 4. 2024

Rada kraje na své schůzi dne 19. 2. 2022 usnesením č. 89/6538 schválila následující podmínky dotačního programu Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 20234 a 2025.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Termín

Termín podání žádosti o dotaci je 22. 3. 2024 – 4. 4. 2024.

Kontakt

Podmínky

Podmínky dotačního programu

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.