Dotační programy - Prevence rizikového chování

Vyhlášené dotační programy - prevence rizikového chování

Vyhlášené dotační programy v roce 2020

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021 Mgr. Andrea Matějková
tel. 595 622 337
andrea.matejkova@msk.cz
od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020 včetně  

Vyhlášené dotační programy v roce 2019

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 11. 11. 2019 do 18. 11. 2019 včetně
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 Mgr. Andrea Matějková
tel. 595 622 337
andrea.matejkova@msk.cz
od 1. 4. 2019 do 5. 4. 2019 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2018

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Dotační program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Lucie Janečková
tel. 595 622 661
lucie.janeckova@msk.cz
od 13. 11. 2018 do 20. 11. 2018
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování na školní rok 2018/2019 Mgr. Andrea Matějková
tel. 595 622 337
andrea.matejkova@msk.cz
od 2. 4. 2018 do 6. 4. 2018

Vyhlášené dotační programy v roce 2017

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Lucie Šimečková
tel. 595 622 661
lucie.simeckova@msk.cz
od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 včetně
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018 Ing. Lucie Šimečková
tel. 595 622 661
lucie.simeckova@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 včetně
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018 Mgr. Andrea Matějková
tel. 595 622 337
andrea.matejkova@msk.cz
od 3. 4. 2017 do 10. 4. 2017
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017

Vyhlášené dotační programy v roce 2016

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
Mgr. Andrea Matějková
tel. 595 622 337
andrea.matejkova@msk.cz
od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2015

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016 Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015

Program protidrogové politiky kraje na rok 2015

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 1. 6. 2015 do 8. 6. 2015 včetně

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2014

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Program protidrogové politiky kraje na rok 2014

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
30. 5. 2014 včetně

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování pro školní rok 2014/2015

Bc. Ivana Odstrčilíková
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
31. 3. 2014 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2013

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. 1. 2014 včetně

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. 1. 2014 včetně

Program protidrogové politiky kraje na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. 3. 2013 včetně

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. 3. 2013 včetně

Program na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK a zmírňování následků sociálního vyloučení na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. 3. 2013 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2012

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013

Ing. Daniela Hlubková, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 706
daniela.hlubkova@msk.cz
22. 3. 2012

Vyhlášené dotační programy v roce 2011

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2012

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Marcela Kačerovská, tel.: 595 622 651
marcela.kacerovska@msk.cz
31. 12. 2011

Program protidrogové politiky kraje na rok 2012

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Marcela Kačerovská, tel.: 595 622 651
marcela.kacerovska@msk.cz
31. 12. 2011
frame-scrollup