Dotační programy - Prevence rizikového chování

Vyhlášené dotační programy - prevence rizikového chování

Vyhlášené dotační programy v roce 2020

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021 Mgr. Petra Havláková
tel. 595 622 162
petra.havlakova@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 29. 10. 2020 do 6. 11. 2020  
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021 Mgr. Andrea Matějková
tel. 595 622 337
andrea.matejkova@msk.cz
od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2019

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 11. 11. 2019 do 18. 11. 2019 včetně
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 Mgr. Andrea Matějková
tel. 595 622 337
andrea.matejkova@msk.cz
od 1. 4. 2019 do 5. 4. 2019 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2018

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Dotační program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Lucie Janečková
tel. 595 622 661
lucie.janeckova@msk.cz
od 13. 11. 2018 do 20. 11. 2018
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování na školní rok 2018/2019 Mgr. Andrea Matějková
tel. 595 622 337
andrea.matejkova@msk.cz
od 2. 4. 2018 do 6. 4. 2018

Vyhlášené dotační programy v roce 2017

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Lucie Šimečková
tel. 595 622 661
lucie.simeckova@msk.cz
od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 včetně
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018 Ing. Lucie Šimečková
tel. 595 622 661
lucie.simeckova@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 včetně
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018 Mgr. Andrea Matějková
tel. 595 622 337
andrea.matejkova@msk.cz
od 3. 4. 2017 do 10. 4. 2017
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017
frame-scrollup