Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/1039 ze dne 18. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

4/347                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 do Fondu sociálních služeb ve výši 207,67 tis. Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup